Aktuality

článkov
  • Newsletter INNO INDUSTRY 2022

    Pripravili sme pre vás letný Newsletter, v ktorom sa dočítate o aktivitách v projekte INNO INDUSTRY v roku 2022 a o tom ako sa implementuje schválený akčný plán na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a ďalšími aktérmi projektu. 

  • Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Procesný audit

    V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.

  • Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/Máj

    V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.