Aj virtuálny inkubátor NPC je opäť otvorený novým projektom