Ako overiť vynález (rešerš na stav techniky)

Otázka

Dobrý deň. V pozostalosti môjho otca som našla zaujímavé technické nákresy na nejaké, pravdepodobne nové riešenie (zariadenie). Viete mi poradiť, ako by som mala ďalej postupovať, ak si chcem overiť, či nákresy majú nejakú hodnotu, či nejde napr. o nejaký nový vynález? Viem, že otec sa vo voľnom čase týmto veciam venoval.

Odpoveď

Pravdepodobne máte záujem zistiť, či by predmety technických nákresov mohli byť predmetom patentovej ochrany, ochrany úžitkovým vzorom, prípadne dizajnom a či by následne mohli byť komerčne využiteľné. Pre overenie ich novosti je potrebné zadať si požiadavku na rešerš na stav techniky, ktorú Vám na základe Vašej objednávky zabezpečí Vami vybraný patentový zástupca, Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, prípadne stredisko PATLIB Bratislava (Stredisko patentových informácií) zriadené pri CVTI SR. Stredisko PATLIB túto službu poskytuje bezplatne.
V prípade, ak z výsledku rešerše a rešeršnej správy vyplýva, že riešenie sa javí byť jedinečným, je potrebné vyhodnotiť jeho reálny trhový potenciál a zvoliť si optimálny typ ochrany. Následne je možné ho komerčne využiť vo vlastnej réžii, postúpiť ho tretej osobe za odmenu (predaj) alebo poskytnúť tretej osobe licenciu na jeho využívanie. V tomto procese Vám vie primerane asistovať vybraný patentový zástupca, základné informácie Vám bezplatne poskytne i ÚPV SR alebo  stredisko PATLIB Bratislava, ktoré má v dohľadnej dobe začať poskytovať i službu tzv. patentovej kliniky (sprostredkovanie bezplatnej konzultácie s patentovým zástupcom).

Podobné články