Ako podnikať v krajinách EÚ

Na tomto mieste nájdete informácie o postupe pri zakladaní firiem v jednotlivých krajinách EÚ: administratíva, dane, registračná povinnosť, prehľad dôležitých kontaktov na inštitúcie v zahraničí. 

 

Podobné články

  • Rakúsko je jedna z najrozvinutejších krajín Európskej únie. Ak sa naučíte aké sú miestne pravidlá a ako jednať s úradmi, podnikanie v tejto krajine vám môže priniesť zaujímavé skúsenosti.

  • Šedý dovoz napríklad z Ázie alebo USA bez súhlasu majiteľa ochrannej známky je neoprávnený a môže mať pre predávajúceho vážne právne dôsledky.

  • Aké povolenia potrebuje vybaviť slovenská s.r.o. podnikajúca v oblasti stavebníctva, keď chce realizovať stavbu v Rakúsku?

DISKUSIA