Ako si chrániť svoj vynález

Otázka

Dobrý deň prajem, som živnostník a vo voľnom čase sa rád venujem novým objavom a vynálezom. Už ich mám vo svojom portfóliu niekoľko. Vedeli by ste mi poradiť, kam sa mám obrátiť po radu, ako by ich bolo možné zaviesť do praxe, prípadne ako by som si mohol overiť, či už niektoré neboli vynájdené alebo nie sú chránené patentom?

Odpoveď

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, ktorý bezplatne informuje o všetkých otázkach priemyselného vlastníctva. Odborné poradenstvo Vám bezplatne poskytne tiež Stredisko patentových informácií PATLIB Bratislava zriadené pri CVTI SR.

Pokiaľ ide o Vašu otázku, najvhodnejším spôsobom je vždy postupovať tak, aby ste si v prvom rade overili novosť riešenia a následne prehodnotili možnosti, ako riešenie dostať do praxe a prípadne ho komerčne zhodnotiť. Novosť riešenia si overíte zadaním požiadavky na vypracovanie tzv. rešerše na stav techniky, ktorú vám zabezpečí patentový zástupca, Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici, prípadne stredisko PATLIB Bratislava (Stredisko patentových informácií) zriadené pri CVTI SR. Stredisko PATLIB v súčasnosti túto službu poskytuje bezplatne. Výsledok rešerše Vám dá odpoveď na to, aký je aktuálne celosvetový stav techniky vo Vami určenej oblasti. Súčasťou rešeršnej správy sú dokumenty, ktoré sú s riešením buď v priamej kolízií (potvrdia, že riešenie alebo jeho časť už bolo vynájdené a je chránené) alebo dokumenty, ktoré sú blízke Vášmu riešeniu. Prípadne môže ísť o také prelomové riešenie, že blízke dokumenty v podstate ani neexistujú (pri súčasnom stave techniky je to ojedinelá situácia). Následne je potrebné si blízke dokumenty dôsledne preštudovať a finálne vylúčiť možnú kolíziu. Existuje tiež možnosť zadať požiadavku na rešerš z nepatentovej literatúry, čím sa vyhnete situácii, že po podaní prihlášky (a zaplatení správnych poplatkov) zistíte, že riešenie síce nie je chránené, ale ten, kto ho vynašiel pred Vami ho sprístupnil verejnosti prostredníctvom odborných časopisov a iných publikácií, čo je prekážkou novosti a teda i patentovateľnosti riešenia.

Pokiaľ ide o zavedenie riešenia do praxe s tým, že chcete mať z jeho praktického využitia i finančný prospech, potom je nevyhnutné zvoliť optimálnu možnosť ochrany vzhľadom na náklady s tým spojené a trhový potenciál riešenia (aktuálny dopyt po tomto type riešenia na trhu). Keď sa stanete majiteľom udeleného patentu, zapísaného úžitkového vzoru (prípadne dizajnu), máte možnosť ho buď priamo previesť na tretie osoby za odplatu, alebo poskytnúť licenciu na jeho využívanie tretím osobám.