Ako si môžem uplatniť daňovú stratu?

Otázka

Dobrý deň, podnikám už viac rokov. Za toto obdobie som vykazoval stratu ale nikdy som si ju neuplatňoval, nakoľko mi nevyšiel základ dane. V tomto roku mi vyšiel základ dane podľa paragrafu 6 odst.3. Chcem sa opýtať, či si teraz môžem začať uplatňovať daňovú stratu a v daňovom priznaní uviesť v oddiele IX. rok 2011. Neviem akú sumu straty uviesť v riadku 59, či celú sumu straty z roku 2011 alebo len výšku sumy, ktorá mi vznikla ako základ dane v DP za rok 2012. A ešte jedna otázka, ak si o rok budem chcieť uplatniť daňovú stratu, budem si výšku uplatňovať za straty z roku 2012, alebo pokračujem v uplatňovaní tejto straty z roku 2011.

Odpoveď

Pokiaľ podnikáte už viac rokov a za celé toto obdobie ste vykazoval daňovú stratu máte nárok v prvom roku, v ktorom dosiahnete daňový základ začať túto stratu uplatňovať, resp. umorovať.

Môžete uplatniť stratu za posledných sedem rokov predchádzajúcich roku, v ktorom ste dosiahol základ dane. To znamená, že ak ste v roku 2012 dosiahol základ dane, začnite uplatňovaním straty z roku  2005 ak ste už vtedy podnikali a dosiahli stratu, ak nie začnite uplatňovaním straty v prvom roku v ktorom ste ju dosiahli po roku  2005.

Ak máte základ dane vyšší ako strata z jedného roku, doplňte ju stratou z ďalšieho roku až do výšky dosiahnutého základu dane. Takto začnete uplatňovať najstaršie straty a tie novšie si necháte na ďalšie roky aby ste mohli použiť čo najviac vykázaných strát.

Podobné články

DISKUSIA