Ako zvládnuť stres v podnikaní (regióny)

21.október 2020 | 16:00 - 19:00

Dnešná hektická doba prináša so sebou vysoké nároky na podnikateľské prostredie či súkromný život. Stres má dopad nielen na naše fyzické zdravie, ale aj myšlienky, pocity či správanie. Ako sa s ním vysporiadať sa dozviete na seminári.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vzniká stres, aké sú jeho riziká a dopady
  • ako eliminovať stres v podnikaní, alebo v súkromnom živote
  • ako sa vysporiadať so stresom a zvládnuť vlastné emócie v stresových situáciách
  • ako riešiť vyhorenie a psychické vyčerpanie
  • ako sa znovu nakopnúť a naštartovať

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Miroslav Kubiš -  partner pre rozvoj firiem s dlhoročnou praxou z obchodu a z oblasti rozvoja ľudí na mieru. Rozvíja obchodné tímy, lídrov na všetkých úrovniach, organizuje školenia a stretnutia v oblasti HR. Mení zabehnuté návyky v správaní a komunikácii, podnecuje k tvorivosti a otvorenosti, zameriava sa na zvládanie stresu, konfliktov či manipulácie.

KEDY

21.10. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 16.10. do 14:00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.