Aktuality

článkov 893
 • Schválení žiadatelia výzvy Akcelerátor – Úľ nápadov v regiónoch

  V rámci Akceleračného programu Národného projektu NPC v regiónoch je fyzickým osobám nepodnikateľom, poskytovaná možnosť účasti v Akcelerátore – Úľ nápadov v regiónoch. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou účasti v Akcelerátore, ktorá zahŕňa Coworking, biznis mentoring, networking a iné.

 • Výysledky výzvy: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky do 3 rokov

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je začínajúcim malým a stredným podnikateľom do 3 rokov od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov a/alebo leteniek v mieste konania podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 • Výsledky výzvy: NP Podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti používania nástrojov elektronického podnikania)

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti.

 • Výsledky výzvy: NP Podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

 • Online Brokerage Event ’HERE&NOW’

  Slovak Business Agency v spolupráci s maďarským partnerom siete EEN Obchodnou a priemyselnou komorou v Pecs-Baranya si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodné stretnutie podnikateľov onlilne v Maďarsku pod názvom Tu a teraz! Poďme nájsť riešenie!

 • Výsledky výzvy: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky!

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj, je malým a stredným podnikateľom, nad 3 roky od založenia, poskytovaná možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom odbornom podujatí, organizovanom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, podľa rozhodnutia komisie.

 • Výsledky výzvy: „Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ“

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva ku komunitárnym programom EÚ. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodín poradenstva s expertom na konkrétny komunitárny program EÚ.

 • Výsledky výzvy: Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 • Slush node 2020

  Spojte sa so svetom startupov. A to hneď vo veľkom! Slovak Business Agency vám pomôže zúčastniť sa jedinečného online podujatia SLUSH Node. Táto online platforma vám pomôže spojiť startupy s investormi, zákazníkmi, partnermi a mentormi.