Aktuality

článkov 849
 • Výsledky výzvy: NP podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

 • Výsledky dotazníkového prieskumu ROB-SME

  Prvou fázou projektu Robots & SME bolo identifikovať a analyzovať problémy, ktorým čelia manažéri malých a stredných podnikov pri zvažovaní zavedenia robotov a/alebo umelej inteligencie do ich podniku a zároveň zozbierať odporúčania, aké stratégie je potrebné prijať pre získanie čo najväčších výhod z ich zavedenia.

 • Výsledky výzvy: Získajte prístup na virtuálne konferencie, workshopy a semináre

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj  je začínajúcim malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa medzinárodných odborných podujatí. Vzhľadom na situáciu ohľadom výskytu ochorenia COVID-19 sa Slovak Business Agency rozhodla vyhlásiť Výzvu s možnosťou získať prístup na virtuálne konferencie, workshopy a semináre.
 • Inkubátor NPC: Socializácia je len začiatok

  V sérii článkov o úspešných členoch Inkubátora NPC pokračujeme. Predstavujeme ti veľmi príjemnú a šikovnú interiérovú dizajnérku SOŇU HALUZOVÚ, ktorá si po návrate z Anglicka na Slovensko založila vlastné dizajnérske štúdio ANISE INTERIORS. Prečo sa rozhodla podnikať a priniesť tak kúsok svetového dizajnu na Slovensko? Čo ju postupne doviedlo až do Inkubátora NPC, ktorý pomáha podnikateľom na ich ceste v úspechu?  

 • Výsledky výzvy: Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky!

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj, je malým a stredným podnikateľom, nad 3 roky od založenia, poskytovaná možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom odbornom podujatí, organizovanom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov, podľa rozhodnutia komisie. 

 • Inkubátor NPC: Biotechnologický startup

  DNA ERA je slovenský startup, ktorý prináša jedinečnú možnosť spoznať svoje gény, a tým prevziať kontrolu nad svojím zdravím. Celý tím DNA ERA tvoria Slováci, mladí ľudia z prostredia genetiky, matematiky, informatiky a biznisu. K založeniu firmy ich viedla túžba po zdravšom Slovensku. Sme radi, že takí šikovní mladí ľudia tvoria súčasť nášho Inkubátora NPC. Prečítaj si viac o tomto startupe či to, ako vníma program podnikateľského inkubátora spoluzakladateľka DNA ERA, MICHAELA ŠIŠKOVÁ. 

 • Virtuálne kooperačné podujatie Textile Connect 2020

  Textile connect je platforma, ktorá spája spoločnosti / návrhárov hľadajúcich výrobných partnerov s výrobcami, poskytovateľmi služieb a dodávateľmi v textilnom a obuvníckom priemysle. Sieť Enterprise Europe Network vás pozýva zúčastniť sa na virtuálnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 4. - 8. mája. Ide o matchmaking podujatie, ktoré organizuje stretnutia dodávateľov a nákupcov.

 • Inkubátor NPC: Unikátny program pre začínajúcich podnikateľov

  Ak momentálne riešiš ako ďalej vo svojom podnikaní a nevieš načo sa najskôr zamerať, či ako správne optimalizovať a najviac ušetriť, Národné podnikateľské centrum (NPC) je tu pre teba. Nepoľavili sme vo svojich aktivitách ani teraz. Kvalifikovaní pracovníci sú pripravení zodpovedať všetky otázky, ktoré trápia podnikateľov. Do pozornosti ti dávame špeciálne podnikateľský inkubátor, ktorý má k dispozícii ešte pár voľných miest vo svojich kancelárskych priestoroch v Twin city. Skvelou alternatívou je však aj jeho virtuálne členstvo. Čo hovorí na Inkubátor NPC MARIANA JEŽÍKOVÁ, ktorá doňho sama skvelo zapadla? Prajeme príjemné čítanie.

 • Inovujeme - online dotazník

  V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa realizuje pre PS VEV boli identifikované ako problém pre exportérov administratívne bariéry exportu. V spolupráci s SOPK bol pripravený krátky on-line dotazník zaoberajúci sa rôznymi bariérami, ktoré obmedzujú vyššiu aktivitu slovenských podnikov pri exporte. Prosíme podnikateľov o zapojenie sa do krátkeho zberu dát. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút.