Aktuality

článkov 903
 • Pozývame Vás na networkingové online podujatie Virtual NANO-2020

  Medzinárodné podujatie je zamerané na oblasť nanomateriálov a nanotechnológií, nanooptiky, nanoelektroniky a nanomedicíny. NANO-2020 spája viac ako 500 výskumných pracovníkov, vedcov, inžinierov, obchodných, technických a politických odborníkov s cieľom podporovať spoluprácu v oblasti výskumu a priemyslu, určiť priority a posilniť inovačný ekosystém.

 • Women, families, careers - a civil society forum in the V4 spirit

  Hlavným cieľom projektu je sformulovať spoločné odporúčania pre tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií uskutočnených v rámci konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume. Prostredníctvom odporúčaní chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 k téme „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

 • Konferencia WV4 v Budapešti

  Projekt WV4 prináša medzinárodnú konferenciu na tému „Ženy, rodina a kariéra“. Konať sa bude 28. augusta v Budapešti

 • Inkubačný program - virtuálne členstvo

  Členstvo vo virtuálnom inkubátore určené pre podnikateľov do 3 rokov je zabezpečené prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, v rámci podaktivity 1.6 Inkubačný program. 

 • Výskum materiálov na špičkovej úrovni

  Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je riešiteľom významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum.

 • Výsledky výzvy: „Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ“

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva ku komunitárnym programom EÚ. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodín poradenstva s expertom na konkrétny komunitárny program EÚ.

 • NPC Akcelerátor Regióny: Úľ nápadov

  Máte nápad, s ktorým si neviete dať rady alebo ešte stále hľadáte svoj smer v biznise? Využite možnosť nahliadnuť do praxe, kde vám skúsení podnikatelia ukážu, ako to v podnikateľskom svete chodí, čo vám môže v začiatkoch rozbiehania vlastného biznisu pomôcť, či akým chybám sa vyvarovať.

 • Výsledky výzvy: NP Podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti používania nástrojov elektronického podnikania)

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach s on-line podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti.

 • Výsledky výzvy: NP Podpora internacionalizácie MSP: Dlhodobé individuálne poradenstvo

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom bez ich spolufinancovania možnosť získať pomoc realizovanú vo forme 80 hodín dlhodobého individuálneho poradenstva najmä v nasledovných tematických oblastiach ako je podpora marketingových a investičných aktivít (napr. franchising, rôzne formy licencií a pod.) zameraných na zahraničné trhy, právne poradenstvo zamerané na vstup na zahraničné trhy, identifikácia, komunikácia a negociácia s obchodnými partnermi, možnosti elektronického podnikania a pod..

 • Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania

  Dňa 30.6. 2020 sa konalo 2. stretnutie aktérov / zúčastnených skupín v téme sociálneho podnikania pod názvom „Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania“. Z dôvodu predchádzania rizík spojených s ochorením COVID-19 sa stretnutie uskutočnilo online formou prostredníctvom MS Teams.