Chcem podnikať

Aktuality

 • Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/jún-júl

  V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

 • Hľadáme spolupracovníkov pre realizácie procesných auditov

  Malí a strední podnikatelia budú môcť už onedlho získať nefinančný príspevok, ktorý im umožní skontrolovať niektoré kľúčové oblasti ich podnikania. Momentálne vytvárame Zoznam možných realizátorov a hľadáme expertné spoločnosti, ktoré budú realizovať pre schválených žiadateľov firemné audity v rôznych oblastiach.

 • Podniky a inštitúcie sa môžu zapojiť do prieskumu o vysokovýkonnom počítaní

  Podnikatelia, verejné aj akademické inštitúcie sa môžu zapojiť do celoslovenského prieskumu o kompetenciách a potrebách v oblasti vysokovýkonného počítania (HPC – High Computer Computing) a využívania HPC+ riešení. Prieskum realizuje Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie (NCC). Získané informácie využije pri tvorbe efektívnejších stratégií pre konkrétnu podporu a služby podnikateľom, vedcom aj inštitúciám v štátnej správe.

 • VÝSLEDKY VÝZVY: „Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ“

  V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva ku komunitárnym programom EÚ. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodín poradenstva s expertom na konkrétny komunitárny program EÚ.