Dopad COVID-19 na podnikanie – kľúčové zistenia 54 národných tímov

Pozrite si výsledky výskumu tímov Globálneho monitoru podnikania (GEM), ktorého hlavným partnerom je SBA.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako národný koordinátor Globálneho monitoru podnikania na Slovensku (hlavným partnerom projektu GEM je SBA) spolu s výskumnými tímami z viac ako 50 krajín z celého sveta participovala v tomto roku na výskume dopadu COVID-19 na podnikanie – s dôrazom na využívanie politík a nástrojov na obnovu ekonomík.

Výsledkom tejto aktivity je publikácia Diagnosing COVID-19 Impacts on Entrepreneurship - Exploring Policy Remedies for Recovery. Publikácia je sponzorovaná spoločnosťou Shopify. Výskumné tímy v nej zdieľajú reakcie ich vlád na COVID-19, porovnávajú ich s predchádzajúcimi krízami a takisto prezentujú výhľad do budúcna pokiaľ ide o politiky v oblasti podnikania.

CELÚ PUBLIKÁCIU SI STIAHNITE TU

Výskum 54 národných tímov prišiel s niekoľkými kľúčovými zisteniami, ktoré by mali tvorcovia politík zobrať do budúcna do úvahy ako princípy.

Publikácia tiež hodnotí rámcové podnikateľské podmienky krajiny a to deväť pilierov identifikovaných GEM-om, ktoré môžu stimulovať ekonomickú činnosť alebo ju pribrzdiť. Jedná sa o prístup k podnikateľským financiám, vládna politika na podporu podnikania, podporné programy pre nových podnikateľov, vzdelávanie v oblasti podnikania na úrovni základných aj stredných škôl, výskum a vývoj, ktorý podporuje nové podniky, biznis a profesionálna infraštruktúra, jednoduchosť vstupu, fyzická infraštruktúra a sociálne / kultúrne normy.

Výsledky výskumu za Slovensko sú na stranách 164 – 165 prezentovanej publikácie.