Dovoz sladkostí z Ukrajiny

Otázka

Dobrý deň,
plánujeme exportovať sladkosti z Ukrajiny na Slovensko. Poradíte mi, prosím, aké sú potrebné doklady a certifikáty alebo licencie na predaj importovaných potravín? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,
v prvom kroku musíte mať oprávnenie na živnostenské podnikanie na činnosť:

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Ak plánujete predaj v rámci riadnej obchodnej prevádzky, v ďalšom kroku ju potrebujete zriadiť podľa nasledovného postupu:

• vybrať si priestor a uzatvoriť nájomnú zmluvu alebo vyžiadať od majiteľa nehnuteľnosti súhlas so zriadením prevádzky
• zájsť na mieste príslušný obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania a ohlásiť zriadenie obchodnej prevádzky s preukázaním nájomnej zmluvy alebo súhlasom majiteľa nehnuteľnosti
• navštíviť miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a požiadať o súhlas zo zriadením prevádzky
• až po absolvovaní týchto administratívnych krokov a následne po návšteve pracovníka úradu verejného zdravotníctva, ktorý odsúhlasí, že prevádzka spĺňa všetky technické a hygienické požiadavky je možné prevádzku otvoriť
• ďalej nesmiete zabudnúť na povinnosť evidovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, ktorú vám certifikuje servisná organizácia a musíte ju prihlásiť na miestne príslušnom daňovom úrade
• prevádzka musí byť riadne označená, s vyznačením zodpovedného vedúceho a otváracích hodín
• pokiaľ by ste chceli otvoriť prevádzku v takto vybudovanej prístavbe budete potrebovať povolenie na drobnú stavbu  a list vlastníctva. Úrad verejného zdravotníctva bude pri schvaľovaní zaujímať, či prevádzka spĺňa podmienky vetrania, svetla, tepla, či máte v blízkosti dostupné hygienické zariadenie.
• obchodnú inšpekciu bude zaujímať označenie tovaru cenami, návody na použitie, reklamačný poriadok.

Na tomto linku nájdete všetky potrebné informácie o certifikácii potravinárskych výrobkov.