Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) je medzinárodná sieť na podporu podnikania a je kľúčovým nástrojom stratégie EÚ na stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. Existuje vo viac ako 50 krajinách, spája 600 organizácií podpory podnikania, pričom poskytuje informácie a odborné poradenstvo malým a stredným podnikateľom v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Ak máte záujem

  • obchodovať s krajinami EÚ alebo na trhoch tretích krajín
  • nájsť si obchodných partnerov v zahraničí
  • dostať maximum informácií ohľadne podnikania v zahraničí a najnovších politikách a legislatíve v EÚ

pozrite si stránku Enterprise Europe Network.

Kontakt: een@sbagency.sk

 

Informačné materiály sú k dispozícií nižšie:

EEN - Medzinárodná spolupráca: Cesta k úspechu

EEN - Požadované informácie do databázy siete Enterprise Europe Network 

EEN - Databáza ponúk na partnerstvo

 

9 článkov