EÚ hľadá pozoruhodné firmy

Európska únia vyhlásila ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA). Prihlásiť sa môžu podnikatelia, ktorí podporujú biznis aktivity vo svojom regióne. Jednou z cien je aj mediálny záujem 27 členských štátov o víťazov. Inšpirovať a dať o sebe vedieť môžete do mája 2013.

EEPA je pre tých, ktorí majú odvahu inovovať a pomáhať podnikom vo svojej krajine. Zapojiť sa, ako každý rok, môžu aj firmy zo Slovenska.
 
O čo sa jedná?
Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania, ktorú začala udeľovať Európska komisia, je uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské aktivity na regionálnej úrovni. V geografickej pôsobnosti súťaže je zahrnutých 27 členských štátov Európskej únie, ako aj Chorvátsko, Island, Nórsko, Srbsko a Turecko.
 
Prečo sa zúčastniť?
·         všetci nominovaní svojou krajinou na Európsku cenu za podporu podnikania budú pozvaní, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien
·         prípadové štúdie iniciatív všetkých kandidátov budú zverejnené na webovej stránke Európskej ceny za podporu podnikania
·         kandidáti sa ocitnú v centre pozornosti vďaka mediálnej kampani kľúčových európskych médií vrátane sociálnych médií
 
Kto sa môže prihlásiť?
  • orgány na národnej úrovni, obce, mestá, regióny a komunity, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi verejnými orgánmi a podnikateľmi, vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie.
 
V ktorých kategóriách sa súťaží?
Podpora podnikateľského ducha: propagácia podnikateľského myslenia najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.
Príklady: podujatia a kampane s cieľom propagovať obraz podnikania a podnikateľov a vytvorenie kultúry, ktorá podporuje tvorivosť, inováciu a prijímanie rizík.
 
Investície do podnikateľských zručností: zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností.
Príklady: podpora špecifických zručností, napríklad technickej kvalifikácie potrebnej v remeselnej oblasti, jazykových znalostí, počítačovej gramotnosti, systémov mobility a poradenstva pre podnikateľov, podnikateľského vzdelávania v školách a na univerzitách.
 
Podpora podnikateľského prostredia: podpora začínajúceho podnikania a rastu podniku, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov pre podniky a implementácia prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.
Príklady: opatrenia zjednodušujúce dostupnosť trhov verejného obstarávania pre MSP, znižujúce byrokraciu, pomáhajúce rozbiehať nové podniky, pomáhajúce propagovať inovatívny potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT) a e-businessu.
 
Podpora internacionalizácie podnikania: podpora malých a stredných podnikov v tom, aby dokázali viac vyťažiť z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej.
Príklady: projekty na vytváranie/zachovávanie a podporu medzinárodnej obchodnej spolupráce, informácie alebo nástroje na nadväzovanie spolupráce, podporné služby alebo systémy, ktoré pomáhajú MSP preraziť na zahraničných trhoch.
 
Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: podpora malých a stredných podnikov v ich prístupe na zelené trhy a pomoc pri zlepšovaní efektívnosti ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a financovania.
 
Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných partnerstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória taktiež oceňuje úsilie zamerané na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami, ako sú nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, migranti, zdravotne postihnuté osoby či osoby z etnických menšín.
Príklady: sociálne a neziskové podniky, ktoré formou podnikania slúžia spoločenským potrebám.
 
Európska porota tiež udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórii na podporu podnikania, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpirujúcejšiu.
 
Ako sa zúčastniť?
Vyplňte Prihlášku do súťaže. Víťazi sú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa bude konať 14. novembra 2013 vo Vilnuse.
 
Termín na zaslanie projektov do národného kola: 15. 5. 2013
Európske kolo: 31. 5. 2013
 
V minulých ročníkoch sa na EEPA úspešne umiestili slovenské projekty: Husacina v Slovenskom Grobe a REGIONFEMME.
 
Adresa slovenského koordinátora súťaže:
Oľga Némethová
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
02/5042 44 513
 

DISKUSIA