Európska cena za podporu podnikania

V roku 2006 vyhlásila Európska komisia súťaž Európske podnikateľské ocenenie, ktoré sa v roku 2011 premenovalo na Európsku cenu za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards, EEPA). Slovak Business Agency (vtedy Národná Agentúra pre Rozvoj Malého a Stredného Podnikania) sa v tom istom roku stala organizátorom národného kola tejto súťaže na Slovensku.

Európska komisia stavia na prvé miesto podporu ekonomického rastu a tvorbu nových pracovných miest. V súvislosti s tým sa rozhodujúcimi stávajú politiky na podporu podnikania a tvorby priaznivého podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, ako aj ich úspešná implementácia na lokálnej a regionálnej úrovni. Preto sa po vzore Veľkej Británie rozhodla túto súťaž organizovať.

Výzva zapojiť sa do udeľovania ocenení je adresovaná všetkým vnútroštátnym, regionálnym či miestnym orgánom alebo partnerstvám verejného a súkromného sektora, ktoré prispeli k zrýchleniu rastu hospodárstva v príslušnom regióne.

Súťaž má dve výberové kolá: národné a finálne. Do finálneho kola postúpia max. 2 účastníci z každej krajiny. Porota na vyššej úrovni vyberie víťazov a ich mená oznámi na slávnostnom vyhlásení.

Viac informácií o tejto súťaži nájdete tu

Kontakt

Oľga Némethová
02/ 502 44 513
nemethova@sbagency.sk

Z histórie

6. ročník

5. ročník

4. ročník

3. ročník

2. ročník

1. ročník

Články

Európa opäť hľadá výnimočné podnikateľské projekty

Slovenský projekt získal prestížnu cenu EEPA

Slovenský projekt aj tento rok v európskom finále

Projekt Guardian Angels postúpil do európskeho kola EEPA

EÚ hľadá pozoruhodné firmy