Firmám s digitalizáciou môžu pomôcť nové centrá, na ich budovanie získame prostriedky z EÚ

Na Slovensku by mohli vzniknúť centrá digitálnych inovácií, ktorých hlavnou úlohou bude pomoc s digitálnou transformáciou malých a stredných firiem, spoločností so strednou kapitalizáciou, ale aj verejného sektora. Budú súčasťou európskych centier digitálnych inovácií a ich vznik podporí Európska komisia. Ministerstvo hospodárstva v spoluprácu s ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo národnú súťaž, do ktorej je možné prihlásiť sa do konca septembra. Víťazi budú nominovaní do výzvy, ktorú ešte tento rok vyhlási Európska komisia a budú mať možnosť získať finančné prostriedky na prevádzku a realizáciu aktivít centra.

 

Podrobnosti k národnej súťaži sú zverejnené na:

https://www.mhsr.sk/inovacie/podujatia/europske-centra-digitalnych-inovacii-na-slovensku

 

Prihlásiť sa do nej je možné na www.challenge.gov.sk

 

Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) sú samostatné organizácie alebo skupiny organizácií (konzorciá). Slovensko má možnosť získať finančnú podporu pre 3 až 5 takýchto centier cez granty vo výške 0,5 – 1 mil. eur  ročne na jedno centrum. Podpora by bola na obdobie 3-4 rokov s možnosťou opätovne sa o grant uchádzať. „Tento projekt má potenciál významným spôsobom pomôcť spoločnostiam v digitalizácii a aplikácii inovatívnych riešení. Slovenským spoločnostiam môže výrazne pomôcť pri ich transformácii a zvýšení konkurencieschopnosti,“ myslí si vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Verí preto, že sa do národného kola zapojí čo najviac záujemcov a odborná komisia bude môcť vyberať kandidátov, ktorí budú schopní plniť funkcie európskeho centra digitálnych inovácií. 

Viac informácií o samotnom programe Európskej komisie je na https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme.