Innovation in Environment & Energy & Circular economy – nájdite si partnerov na biznis

Slovak Business Agency v spolupráci s holandským partnerom siete Enterprise Europe Network si vás dovoľuje pozvať na Virtuálne kooperačné podujatie "Innovation in Environment & Energy & Circular economy", zamerané na inovácie v životnom prostredí, energiu a obehové hospodárstvo.

Kedy: 4.5.2020

Sektorové zameranie:

  • odpad a recyklácia
  • obnoviteľná energie
  • energetická účinnosť
  • Obehové hospodárstvo
  • Voda a úprava vody

Viac info o registrácií, 328 profilov zúčastnených firiem: https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/

Kontakt: Oľga Némethová, Slovak Business Agency, E-mail: nemethova@sbagency.sk 

Ďalšie podujatia s gesciou Enterprise Europe Network nájdete tu: https://www.een.sk/podujatia

Všetko o Enterprise Europe Network Slovensko nájdete tu: https://www.een.sk/o-nas