Inšpiratívne spolupráce kreatívneho a výrobného priemyslu na Slovensku

V rámci projektu COCO4CCI sa 12. februára uskutočnilo podujatie Raňajky v Cvernovke: networking pre kreatívne inovácie. V duchu hesla „Inovácie inak – kreatívny priemysel nie je len o dizajne“ sa v priestoroch Novej Cvernovky stretli zástupcovia výrobných a technologických podnikov, dizajnéri a kreatívci, vedci, výskumníci i start-upy. Účastníci si vypočuli príklady úspešného prepojenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu s inými priemyselnými odvetviami v rámci prednášok Šymona Klimana.

Šymon Kliman je fotograf, umelec a zástupca Novej Cvernovky. Ide o najväčší hub kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý pod jednou strechou zdržuje okolo 400 kreatívcov. Prepájanie kreatívnych, výrobných a vedeckých svetov je podľa Šymona budúcnosťou pre Slovensko, veď aj Leonardo da Vinci bol umelec a vedec v jednej osobe.

Cibuľový model a význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre Európu

Jadrom kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) sú umelci, ktorí vytvárajú umenie vlastnými rukami. Tieto kreatívne procesy slúžia ako vstup do kultúrneho priemyslu ako sú galérie alebo divadlá. Nad tým sa nachádza kreatívny priemysel, ktorý tvorí napríklad reklama, film a video, videohry a tlačiarne, teda sektory inšpirované kreatívnymi a umeleckými procesmi.

Zdroj: Market analysis of the cultural and creative sector in Europe

V Európskej únií zamestnáva kultúrny a kreatívny priemysel 6,7 milióna ľudí a do jej ekonomiky prispieva 4 %, čo je číslo porovnateľne s hodnotou informačných a komunikačných technológií   (IKT) alebo ubytovaním a stravovacími službami. Zaujímavosťou je, že KKP prevyšuje vyššie spomenuté sektory počtom spoločností na trhu a prináša vyššiu hodnotu do ekonomiky ako sektor ubytovania a stravovacích služieb.

Zdroj: Market analysis of the cultural and creative sector in Europe

Príklady inšpiratívnych spoluprác s KKP na Slovensku

Prepájanie kreatívneho sveta so svetom technológií, výroby či výskumu je budúcnosťou, no lastovičky v podobe zaujímavých a na prvý pohľad netradičných spoluprác nájdeme aj na Slovensku.

Mať vytvorené samostatné kreatívne oddelenia v rámci výrobných podnikov je hádam najvyššia úroveň zapojenia umelcov a umelkýň vo výrobných spoločnostiach. Takýmto dizajnovým oddelením disponuje už 50 rokov spoločnosť RONA, ktorá patrí k slovenskej špičke vo výrobe nápojového skla. Pýšiť sa môžu tým, že z ich dizajnových pohárov pije aj anglická kráľovná alebo americký prezident.

Zdroj: RONA

Ďalšou formou spolupráce je zapojenie kreatívneho priemyslu prostredníctvom zadania zákazky. Dobrým príkladom zo Slovenska môže byť spolupráca Viktora Fehera so spoločnosťou Ryba Košice, pre ktorú tento umelec vytvoril koncept moderného bistra s predajňou čerstvý rýb a morských plodov.

https://www.youtube.com/watch?v=zEQjY8dv2TQ

Netradičná spolupráca vznikla aj prepojením dvoch odlišných svetov. Projekt umelca Borisa Vaitoviča s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura v Košiciach prepája vizuálne umenie s rehabilitáciou. Vďaka tomu vznikla počítačová hra, ktorá pomáha pri rehabilitácii pacientov s poruchou úchopu a mobility.

Crafting Plastics! štúdio je zase známym príkladom prepojenia dizajnu a nových materiálov s výskumom. V spolupráci s tímom profesora Alexyho na STU a spoločnosťou PANARA vytvorili materiál s názvom NUATAN, ktorý je vyrobený zo 100 % obnoviteľných zdrojov, je rozložiteľný v prírode, vode, pôde, industriálnom ako aj domácom komposte.

Zdroj: www.nuatan.com

 

Nadácia Nová Cvernovka je strategickým partnerom projektu COCO4CCI. Tento článok vznikol z prednášky Šymona Klimana počas podujatia Raňajky v Cvernovke – networking pre kreatívne inovácie. Sledujte nás na Facebooku, aby vám neunikli ďalšie zaujímavé podujatia a novinky z projektu.

Partneri projektu:

Na úrovni partnerov projekt prepája kreatívne huby a organizácie na podporu podnikania. Pracujú v tandeme, aby sa dopĺňali v zručnostiach a skúsenostiach vo svojej oblasti.

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SI) – vedúci partner

Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (SI)

Business Upper Austria (AT)

Creative Region Linz& Upper Austria (AT)

Creative Industry Košice, n.o. (SK)

Slovak Business Agency (SK)

bwcon GmbH DE bwcon PP (DE)

Stuttgart Media University (DE)

CA‘ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE (IT)

Confindustria Veneto (IT)

Northern Chamber of Commerce (PL)

Academy of Arts in Szczecin (PL)

 

Projekt COCO4CCI je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html

 

Kontakt: mp@sbagency.sk

 

Súvisiace články:

Aj veda môže byť kreatívna: Rozhovor s pánom Špitalským z Ústavu polymérov SAV

Spolupráca kreatívneho a výrobného priemyslu – príležitosť alebo ďalšia bublina?

Prepojenie kreatívneho a technologického priemyslu v praxi – slovenský unikát SHARVAN bike

Inovácie inak – kreatívny priemysel nie je len o dizajne