Kedy môžete požiadať o mikropôžičku?

Otázka

Dobrý deň! Ak chcem požiadať o pôžičku od vašej SBA, musím byť živnostník s finančnou históriou (tak ako v bežnej banke), alebo môžem byť "čerstvý" živnostník, ktorý potrebuje túto pôžičku na začatie podnikania?  Ďakujem
 

Odpoveď

Dobrý deň,
Slovak Business Agency poskytuje mikropôžičky nielen podnikateľom s podnikateľskou históriou ale aj začínajúcim podnikateľom so sídlom na Slovensku, zamestnávajúcim do 50 zamestnancov.

Pôžičku je možné čerpať vo výške od 2 500 € do 50 000 € s lehotou splatnosti od 6 mesiacov do 4 rokov.
Mikropôžičku možno použiť pri naštartovaní podnikania  na nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku, rekonštrukciu prevádzkových priestorov, ako aj nákup zásob, surovín či tovaru a iné investičné projekty.

Zabezpečením mikropôžičky môže byť  nakupovaná technológia, prípadne alternatívny hnuteľný alebo nehnuteľný majetok klienta, resp. ručiteľa adekvátny k výške požadovanej mikropôžičky.