Kontakty

Zobraziť Mikropôžičky Slovak Business Agency na väčšej mape

Národný holdingový fond

Karadžičova 2
811 09 Bratislava

Ing. Silvia Holičová
holicova@nhfond.sk
www.nhfond.sk


BIC Prievidza

Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
Ing. Frantisek Vrtak
0902 903 340
Bc. Andrej Vrtak
0948 687 088
bicpd@bb.telecom.sk
971 01 Prievidza


RPIC Poprad

Hviezdoslavova 24
058 01 Poprad
Ing. Peter Litavec, CSc.
052/772 13 20
0905 545 121
litavec@rpicpp.sk
www.rpicpp.sk


RPIC Prešov

Raymanova 9
080 01 Prešov
Ing. Rastislav Tkáč
051/75 60 318
rastislav.tkac@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk


RPIC Komárno

Eötvösa 12
945 01 Komárno
Ing. Zuzana Szabóová
0905 756 938
035/770 19 38
rpic.kn@nextra.sk
www.rpickn.sk


Slovak Business Agency (SBA)

Karadžičova 2
Bratislava 811 09
mikropozicky@sbagency.sk

Ing. Renáta Pokorská
vedúca oddelenia realizácie mikropôžičkového programu
02/203 63 159
pokorska@sbagency.sk

Ing. Daniela Štellár
02/203 63 160
stellar@sbagency.sk

Monika Klačanská
02/203 63 160
klacanska@sbagency.sk

Ing. Magdaléna Pozemková
0918 118 930
02/203 63 160
pozemkova@sbagency.sk

Mgr. Marián Ševčík
0915 398 215
02/203 63 160
sevcik@sbagency.sk

Podobné články