Kurz podnikateľských zručností (Bratislava)

28.september 2020 | 16:00 - 02.október 2020 | 21:00

Pýtate sa, ako dlho trvá získanie kľúčových zručností na rozbeh úspešného biznisu? Presne 5 dní, a 6-ti experti stačia na to, aby ste získali základné podnikateľské zručnosti na rozbeh svojho vysnívaného biznisu. Na konci získate certifikát o absolvovaní tohto online kurzu.

PROGRAM

Pondelok, 28.9.2020: Biznis zručnosti (Mgr. Jana Kostovčáková)

Utorok, 29.9.2020: Špecifické právne zručnosti (JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M)

Streda, 30.9.2020:

Špecifické daňovo - odvodové zručnosti (Ing. Jaroslava Lukačovičová)

Finančné zručnosti (Ing. Gabriela Bezáková)

Štvrtok, 1.10.2020: Marketingové zručnosti (Mgr. Tomáš Kovalinka)

Piatok, 2.10.2020: Biznis protokol a Komunikačné zručnosti (Mgr. Linda Hnatová)

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

8.9.2020 – 2.10.2020

pondelok – piatok, vždy od 16:00 – 21:00 hod.

KDE?

Online

KONTAKT:

ap@npc.sk

www.npc.sk

www.sbagency.sk

REGISTRUJTE SA

ČO SA DOZVIETE 

Pondelok, 28.9.2020

Biznis zručnosti

Viete, čo potrebujete vedieť pred návrhom biznis plánu, na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci? Dozviete sa čo musí obsahovať a čo budete potrebovať k tvorbe Biznis model Canvas. Praktické cvičenia vám ukážu ako môžete pomocou Biznis model Canvas alebo Lean Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť.

Utorok, 29.9.2020

Špecifické právne zručnosti

Ozrejmíte si, ako postupovať pri zakladaní nového podnikania (živnosť a s.r.o.) i to, aké chyby najčastejšie robia ľudia pri výbere a zriadení právnej formy podnikania. Taktiež sa dozviete užitočné informácie o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a o tom, ako si môžete ochrániť vašu podnikateľskú ideu.

Streda, 30.9.2020

Špecifické daňovo - odvodové zručnosti

Dozviete sa, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať s účtovníctvom a aké sú dane a odvody pri jednotlivých typoch podnikania.

Finančné zručnosti

Získate vedomosti z finančného manažmentu a dozviete sa o aktuálnych možnostiach zdrojov financovania vášho budúceho biznisu. Naučíte sa tiež, ako pripraviť rozpočet a kedy začne vaše podnikanie skutočne zarábať.

Štvrtok, 1.10.2020

Marketingové zručnosti

Dozviete sa viac o nástrojoch online marketingu a sociálnych sieťach, ich logike a možnosti reklám a predaja. Zistíte, aké marketingové stratégie existujú.

Piatok, 2.10.2020

Biznis protokol a Komunikačné zručnosti

Získate prípravu na vaše prvé pracovné stretnutia a rady, ako vystupovať pri kontakte s budúcimi biznis partnermi alebo zákazníkmi. Naučíte sa, ako upútať svoje publikum a zlepšiť prezentačné zručnosti a ako správne využiť neverbálnu komunikáciu v biznise. Zistíte, prečo je dôležitý prvý dojem a ako ho nepokaziť.

KTO BUDÚ VAŠI LEKTORI?

Každý blok v rámci 5 dňového harmonogramu vedie iný lektor.

Lektorka: Mgr. Jana Kostovčáková - skúsenosti nazbierala počas stáži na Ministerstve hospodárstva, Ministerstve zahraničných vecí a Úrade vlády. Pracovala v Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz (INESS) a Nexterii pri produkcii kariérnych podujatí. Momentálne pôsobí ako fundraising a programová koordinátorka v projekte Zmudri.sk

Lektor: JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M. – právo študoval na Slovensku, Hong Kongu a USA. Na Slovensku pôsobí v advokácii, kde sa venuje obchodným spoločnostiam, compliance, regulatorike a procesnému právu. Okrem toho sa venuje pedagogickej a poradenskej činnosti.

Lektorka: Ing. Jaroslava Lukačovičová – dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem účtovného a finančného poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Lektor: Ing. Gabriela Bezáková – už takmer 20 rokov pôsobí na rôznych pozíciách ekonomického charakteru a v projektovom manažmente, poskytuje odborné rady a skúsenosti v ekonomickej oblasti, bola spolumajiteľkou a CEO v projekte nosha, kde bola zodpovedná za finančné procesy.

Lektor: Mgr. Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Venuje sa dizajnu, tvorbe webstránok a marketingových kampaní jednotlivých projektov a produktovému marketingu pre spoločnosť Fores Services.

Lektorka: Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností - sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.