Kurz podnikateľských zručností (Bratislava)

23.november 2020 | 16:00 - 27.november 2020 | 20:00

Príďte na kurz a pohnite sa z miesta do sveta podnikania. Za päť dní vás naučíme premýšľať a konať ako podnikateľ. Aby ste to zvládli čo najlepšie, dáme vám inšpiratívny priestor a šiestich skúsených expertov, ktorí vám pomôžu krok za krokom získať základné podnikateľské zručnosti a nadobudnúť sebadôveru vo svoj vlastný biznis. 

KEDY?

23.11.2020 – 27.11.2020 pondelok - piatok

16:00 – 20:00 hod. každý deň

KDE?

online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 19.11.2020 do 12:00 hod.

KONTAKTYap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný. Na Kurz podnikateľských zručností sa môžu registrovať iba tí uchádzači, ktorí neabsolvovali Kurz podnikateľských zručností v rámci projektu NPC II – BA kraj v minulosti.