Kurz podnikateľských zručností - Cesta k podnikaniu (Košice online)

19.október 2020 | 16:00 - 23.október 2020 | 20:00

Plánujete rozbehnúť svoje podnikanie, ale stále hľadáte správne informácie? Získajte ich počas piatich dní. Lektori vás zorientujú v dôležitých oblastiach, a tým vám uľahčia štart podnikania.

Pondelok 19.10.2020

16:00 – 18:00 Špecifické právne zručnosti

 • praktický prehľad v právnych formách podnikania
 • ako si vybrať vhodnú právnu formu podnikania

18:00 – 20:00 Duševné vlastníctvo

 • ako ochrániť svoj podnikateľský nápad
 • čo sú autorské práva a práva priemyselného vlastníctva

Utorok 20.10.2020 Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva, vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní a odvodov
 • zorientovanie sa v špecifickej terminológii

Streda 21.10.2020 Obchodné zručnosti

 • základné obchodné zručnosti potrebné pri začatí podnikania
 • praktické tipy a rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa
 • prípadová štúdia z vlastnej praxe lektora so založením a rozbiehaním firmy 

Štvrtok 22.10.2020 Business zručnosti

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

Piatok 23.10.2020 Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

VAŠI LEKTORI

JUDr. Mária Ďuričeková - vyštudovala Právnickú fakultu v Košiciach a niekoľko rokov pôsobila ako koncipientka v advokátskej kancelárii. Momentálne pôsobí ako právny konzultant pre oblasť právo a legislatíva.

Ing. Zuzana Samčíková - expertka pre oblasť ochrany duševného vlastníctva, rešeršovanie v patentových databázach a v databázach ochranných známok a dizajnov. Zaoberá sa aj technickým poradenstvom v oblasti duševného vlastníctva.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru.

Ing. Róbert Oravský – hosť - je doktorandom Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, podnikanie v podmienkach SR a dane podnikateľských subjektov. Popri akademickom pôsobení je konateľom v spoločnosti, ktorá sa venuje vedeniu účtovníctva.

Ing. Radovan Sidor - má viac ako 15-ročnú prax v manažovaní rôznych projektov v neziskovom, verejnom aj súkromnom sektore. V roku 2011 so spoločníkmi založili firmu Doraz s.r.o., ktorá sa od založenia úspešne rozrástla na niekoľko prevádzok.

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov

Ing. Marek Lavčák - V roku 2016 ho časopis Financial Times zaradil do rebríčka New Europe 100 - 100 najvýznamnejších mladých inovátorov Európy. V Eastcubatore organizuje podujatia ako Startup Weekend alebo Hackathon.

KEDY

19. – 23.10.2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

ONLINE pre košický kraj

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, kapacita je obmedzená. Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 15.10.2020 do 14:00 hod

Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.