Kurz podnikateľských zručností - Cesta k podnikaniu (regióny)

19.október 2020 | 16:00 - 23.október 2020 | 20:00

Plánujete rozbehnúť svoje podnikanie, ale stále hľadáte správne informácie? Získajte ich počas piatich dní. Lektori vás zorientujú v dôležitých oblastiach, a tým vám uľahčia štart podnikania.

Pondelok 19.10.2020 Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • špecifické aspekty najčastejších právnych foriem podnikania
 • rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • povinná elektronická komunikácia so štátom cez www.slovensko.sk
 • vybrané zmluvné záväzky pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo)
 • ochrana duševného vlastníctva a GDPR

Utorok 20.10.2020 Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva, vrátane praktických tipov z praxe
 • prehľad v oblastí daní a odvodov
 • zorientovanie sa v špecifickej terminológii

Streda 21.10.2020 Obchodné zručnosti

 • základné obchodné zručnosti potrebné pri začatí podnikania
 • praktické tipy a rady, ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa
 • prípadová štúdia z vlastnej praxe lektora so založením a rozbiehaním firmy 

Štvrtok 22.10.2020 Business zručnosti

 • ako si stanoviť a overiť predmet podnikania a určiť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov
 • ako využiť nástroj Business Model Canvas (BMC) - čo musí obsahovať a prečo ho pri rozbehu podnikania budete potrebovať
 • praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu premeniť váš biznis nápad na realitu

Piatok 23.10.2020 Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potenciálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

VAŠI LEKTORI

JUDr. Matej Biroš - vyštudovaný právnik, lektor a podnikateľ, aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii, kde dlhodobo pracuje s malými a strednými podnikateľmi a vo svojej praxi sa zameriava na obchodné právo a právo obchodných spoločností, najmä zakladanie, zmeny a zrušenie spoločností.

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - je vedúcou Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, dane a audítorstvo a podnikanie v SR. Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 ročné praktické skúsenosti z verejného a súkromného sektoru.

Ing. Róbert Oravský – hosť - je doktorandom Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, podnikanie v podmienkach SR a dane podnikateľských subjektov. Popri akademickom pôsobení je konateľom v spoločnosti, ktorá sa venuje vedeniu účtovníctva.

Ing. Radovan Sidor - má viac ako 15-ročnú prax v manažovaní rôznych projektov v neziskovom, verejnom aj súkromnom sektore. V roku 2011 so spoločníkmi založili firmu Doraz s.r.o., ktorá sa od založenia úspešne rozrástla na niekoľko prevádzok.

Ing. Viliam Vajda, PhD. - spoluzakladateľ startupového a co-workingového centra, pôsobí v organizačných tímoch, ktoré v Košiciach organizujú Hackathon a Startup Weekend. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja biznis nápadov

Ing. Marek Lavčák - V roku 2016 ho časopis Financial Times zaradil do rebríčka New Europe 100 - 100 najvýznamnejších mladých inovátorov Európy. V Eastcubatore organizuje podujatia ako Startup Weekend alebo Hackathon.

KEDY

19. – 23.10.2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

ONLINE

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná. Účastník sa registruje na Kurz v celom jeho trvaní.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.10.2020 do 14:00 hod

Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Kurz podnikateľských zručností, ako forma skupinového modulového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.