Kurz podnikateľských zručností - Naštartujte svoj biznis (Martin)

28.september 2020 | 16:00 - 02.október 2020 | 20:00

Odborníci z praxe vám pomôžu správne naštartovať biznis! Stačí, ak sa prihlásite na bezplatný päťdňový kurz v Martine, počas ktorého sa naučíte zvládnuť úvodné podnikateľské kroky.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

28.9. BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

 • Ako si vytvoriť BMC
 • Načo nám slúži BMC
 • Ukážka praktických príkladov

29.9. PRÁVNE A DAŇOVO – ODVODOVÉ ZRUČNOSTI

 • Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • Postup pri zakladaní právnej formy
 • Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • Komunikácia so štátnymi inštitúciami

30.9. MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI

 • Aké nástroje sa najviac využívajú
 • Ako sa odlíšiť od konkurencie
 • Využitie sociálnych sietí

1.10. FINANČNÉ ZRUČNOSTI

 • Cashflow a ako si nastaviť ciele
 • Aké techniky využívať
 • Možnosti financovania pri rozbehu podnikania

2.10.  PREZENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 • Komunikácia so zákazníkom
 • Budovanie stabilných vzťahov so zákazníkmi
 • Tipy a triky využívané pri komunikácií
 • Networking

VAŠI LEKTORI

Ing. Andrej Rybovič, MSc. - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup a Customer development.

Ing. Eva Barčíková - súdna znalkyňa, daňová poradkyňa, senior účtovníčka, lektorka v oblasti účtovníctva.

Ing. Petra Kunertová, PhD. - po ukončení doktorandského štúdia bola 3 roky súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang ako špecialista sociálnych sietí, od roku 2018 podniká v sfére online marketingu a rôznym značkám a firmám spravuje účty na sociálnych sieťach.

Ján Žovin – niekoľko rokov sa aktívne pohybuje najmä v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností.

Mirka Tvarog Michalková - venuje sa viac ako 10 rokov profesionálne medzinárodnému business networkingu. Špecializuje sa na nastavovanie dlhodobej stratégie a konceptu v oblasti corporate relations management a business development etablovaným slovenským a zahraničným klientom, ako aj start-upom. Je aj certifikovaný business coach.

KEDY

28.9. – 2.10. 2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

Združenie Metro, Pavla Mudroňa 24, 036 01 Martin

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 24.9. 2020 do 22.00 h

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.