Kurz podnikateľských zručností – Podnikanie od nuly

25.január 2021 - 29.január 2021

Premeňte vašu víziu na podnikanie! Dobrý štart v podnikaní si však vyžaduje dôkladnú prípravu. Počas piatich dní získate prístup k expertom, ktorí vám pomôžu dosiahnuť základné  podnikateľské zručnosti.  

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

25.01. Biznis zručnosti

 • čo je biznis model Canvas, prečo je dobré ho mať
 • ako vytvoriť Canvas model a jeho využitie v praxi
 • kľúčové súčasti biznis modelu Canvas
 • ukážky Canvas biznis modelov 

26.01. Marketingové zručnosti

 • ako manažovať marketingovú exekutívu na pár klikov
 • ako naplno využiť potenciál vlastného produktu či služby pomocou online marketingu
 • úspešná činnosť webstránok a sociálnych sietí
 • tvorba identity firmy od nuly

27.01.  Komunikačné zručnosti

 • poznajte základy a zásady biznis komunikácie
 • neverbálna komunikácia -  reč tela 
 • sedem elementov úspešnej interpersonálnej komunikácie
 • tréning komunikácie

28.01.  Formy podnikania a daňovo odvodové zručnosti

 • akú formu podnikania si vybrať a prečo
 • aké povinnosti vás čakajú pri zakladaní podnikania
 • vedenie účtovníctva a daňovo-odvodové povinnosti pri začatí podnikania
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť

29.01.   Obchodné zručnosti

 • osobný prístup k zákazníkovi a dôvera v podnikaní
 • metódy a techniky obchodného jednania
 • ako vytvoriť neodolateľnú obchodnú ponuku
 • čo platí na náročného zákazníka

 

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Andrej Rybovič - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup a Customer development.konštruktívne.

Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Aktívne sa venuje grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave tlačových a propagačných materiálov. Vedie vlastný tím kreatívcov vytvárajúci marketingové stratégie pre mnohé spoločnosti. V súčasnosti zastáva aj pozíciu Marketing Specialist pre spoločnosť Fores Technology Group.

Miroslav Kubiš – má 15-ročnú prax v obchode. Trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje 11 rokov. Pre firmy aj jednotlivcov organizuje rôzne školenia a stretnutia v oblasti HR, rozvíja obchodné tímy a lídrov na všetkých úrovniach.  Školí odborníkov zo všetkých možných oblastí. Rieši s ľuďmi, ako zvládať stres, konflikty, manipuláciu i to, ako podávať spätnú väzbu konštruktívne.

Ailina Hanková - daňová a ekonomická poradkyňa, odborníčka v oblasti účtovníctva, od roku 2009 sa venuje ekonomickému a daňovému poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a podnikateľov zo segmentu malých a stredných podnikov

Ivana Havranová – pracovala vo vrcholovom manažmente v oblasti obchodu a služieb. Dnes pracuje ako kouč, tímový kouč a konzultant. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho programu pre manažérov/lídrov. Verí v potenciál jednotlivca, silu myšlienky, a že dobré sa nakoniec presadí.

KEDY

25.1. – 29.1. 2021

16.00 – 20.00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie. 

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov: 

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz. 

Ukončenie registrácie: 19.1.2020 do 13:00 hod.

KONTAKTY: ap.bb@npc.sk alebo +421 902 899 913

Účasť je bezplatná. 

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.