Kurz podnikateľských zručností - Prvý krok k podnikaniu (regióny)

23.november 2020 | 16:00 - 27.november 2020 | 20:00

Odborníci z praxe vám pomôžu správne naštartovať biznis! Stačí, ak sa prihlásite na bezplatný päťdňový kurz, počas ktorého sa naučíte zvládnuť úvodné podnikateľské kroky.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

23.11. BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

 • Ako si vytvoriť BMC
 • Načo nám slúži BMC
 • Ukážka praktických príkladov

24.11. ÚČTOVNÉ ZRUČNOSTI

 • Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.
 • Postup pri zakladaní právnej formy
 • Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • Komunikácia so štátnymi inštitúciami

25.11. MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI

 • Aké nástroje sa najviac využívajú
 • Ako sa odlíšiť od konkurencie
 • Využitie sociálnych sietí

26.11. FINANČNÉ ZRUČNOSTI

 • Cashflow a ako si nastaviť ciele
 • Aké techniky využívať
 • Možnosti financovania pri rozbehu podnikania

27.11.  PREZENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

 • Komunikácia so zákazníkom
 • Budovanie stabilných vzťahov so zákazníkmi
 • Tipy a triky využívané pri komunikácií
 • Networking

VAŠI LEKTORI

Ing. Andrej Rybovič, MSc. - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup a Customer development.

Ing. Marián Majchrák, PhD. - ako študent doktorandského štúdia vyučoval na Žilinskej univerzite v Žiline a ako prednášajúci na viacerých konferenciách. V súčasnosti prednáša na rôznych podujatiach v oblasti daní a transferovej dokumentácie

Ing. Petra Kunertová, PhD. - po ukončení doktorandského štúdia bola 3 roky súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang ako špecialista sociálnych sietí, od roku 2018 podniká v sfére online marketingu a rôznym značkám a firmám spravuje účty na sociálnych sieťach.

Ján Žovin – niekoľko rokov sa aktívne pohybuje najmä v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností.

Miroslav Kubiš – má 15-ročnú prax v obchode. Trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje 11 rokov. Pre firmy aj jednotlivcov organizuje rôzne školenia a stretnutia v oblasti HR, rozvíja obchodné tímy a lídrov na všetkých úrovniach.  Školí odborníkov zo všetkých možných oblastí. Rieši s ľuďmi, ako zvládať stres, konflikty, manipuláciu i to, ako podávať spätnú väzbu konštruktívne.

KEDY

23.11. – 27.11. 2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 16.11.2020 do 22:00 hod.

KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná. 

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.