Kurz podnikateľských zručností - Rozbehnite vlastný biznis (Trenčín)

17.august 2020 | 16:00 - 21.august 2020 | 20:00

Máte nápad? Premeňte ho v prosperujúci projekt! Na kurze podnikateľských zručností počas piatich dní s expertami z praxe získate všetky potrebné informácie pre rozbeh podnikania.

ČO SA DOZVIETE

Pondelok 17.08.2020 – Biznis zručnosti

 • ako a na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci
 • spoznáte rozdiel medzi Business MODEL Canvas a biznis PLÁNOM
 • ako a na čo ich budete potrebovať a čo musia obsahovať
 • praktické cvičenia vám ukážu ako môžete pomocou Business Model Canvas premeniť váš biznis nápad na skutočnosť

Utorok 18.08.2020  – Špecifické daňovo-odvodové zručnosti

 • špecifické právne formy podnikania a ich výhody/nevýhody
 • ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania

Streda 19.08.2020 – Komunikačné zručnosti

 • komunikácia pri nadväzovaní kontaktov
 • networking – ako si budovať sieť kontaktov
 • biznis etiketa pri stretnutiach
 • prezentovanie seba a svojho podnikateľského plánu na stretnutiach

Štvrtok 20.08.2020 – Marketingové zručnosti

 • ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 • ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 • ako správne nastavený marketing pomáha

Piatok 21.08.2020 – Prezentačné zručnosti – vytvorte si svoju značku

 • ako vymyslieť názov značky a na čo všetko pri tom nezabudnúť
 • čo je to branding a ako vytvoriť nielen názov firmy, ale aj úspešnú značku
 • ako si pomocou bezplatných online nástrojov vytvoriť logo alebo prvé tlačoviny či online reklamné formáty
 • prečo je dôležitá zapamätateľnosť, neutralita alebo naopak konkrétnosť

VAŠI LEKTORI

Ing. Ladislav Tamaši - lektor a odborný konzultant s dlhoročnou praxou v oblasti tvorby podnikateľských plánov, stratégií, rozvojových projektov a finančných analýz pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov.

 

Ing. Daniela Dobišová – zakladateľka a konateľka spoločnosti Option A s.r.o. poskytujúcej služby podvojného účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti aktívne podporuje rozvoj a vzdelávanie v regióne Hornej Nitry, pôsobí ako lektorka a odborný konzultant v oblasti účtovníctva a miezd.

Ing. Libuša Habánková – konzultant, lektor s dlhoročnou praxou v oblasti riadenia ľudských zdrojov v podnikoch s rôznou podnikateľskou činnosťou. Ako konzultant pomáha firmám riešiť motiváciu a angažovanosť zamestnancov, odmeňovanie, internú komunikáciu, disciplínu na pracovisku.

Norbert Lojko, MBA –  špecialista so skúsenosťami marketingového manažéra v médiách, mediálnych a reklamných agentúrach, medzinárodných a domácich spoločnostiach. Má bohaté skúsenosti s budovaním značiek, tvorbou marketingových plánov, reklamných a mediálnych kampaní.

Mgr. Ivica Ďuricová majiteľka firmy Adlervia s.r.o., ktorá sa venuje kreatívnemu copywritingu, namingu a poradenstvu. Okrem podnikania je aj autorkou kníh a spoluautorkou článkov a publikácií, ktorých obsahom sú inšpiratívne podnikateľské nápady. Stála pri zrode Združenia mladých podnikateľov Slovenska, čím sa aktívne snaží pomáhať začínajúcej mladej generácii podnikateľov.

KEDY

17. – 21.8. 2020

16:00 – 20:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 14.08.2020 do 10.00 hod..

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.