Kurz podnikateľských zručností – Štartovací balík podnikateľa (Trnava)

12.október 2020 | 14:00 - 16.október 2020 | 18:00

Rozbehnite váš biznis jednoduchšie! Štart podnikania so sebou prináša aj množstvo otázok a obáv. Počas piatich dní získate poradenstvo od skúsených odborníkov a nadobudnete zručností, ktoré každý podnikateľ potrebuje.

DOZVIETE SA

Pondelok 12.10.2020 – Business model CANVAS

 • oboznámite sa s Business MODEL Canvas
 • prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať
 • praktické cvičenia ako pomocou BMC premeniť biznis nápad na skutočnosť

Utorok 13.10.2020 – Plánovanie v biznise

 • plán predaja pre vaše podnikanie
 • pripravte si kvalitný plán rizík
 • analýza trhu a konkurencie

Streda 14.10.2020 - Špecifické právne zručnosti a duševné vlastníctvo

 • právne formy podnikania a ich špecifické aspekty
 • ako postupovať pri zakladaní živnosti či s.r.o.
 • téma autorských práv, ochrana značky, nápadu, či patentov

Štvrtok 15.10.2020 – Finančné zručnosti

 • ako sa rôzne finančné rozhodnutia odzrkadlia v podnikateľskom živote (hra)
 • princípy tvorenia finančného plánu

Piatok 16.10.2020 – Soft skills

 • komunikačné zručnosti ako dôležitá výbava pre budúcich podnikateľov
 • ako na time management a zvýšenie produktivity
 • vidieť problematiku v úplne inom svetle
 • ako ušetriť čas a byť kreatívnejší

VAŠI LEKTORI SÚ

Mgr. Miloš Mrva, PhD.  – už viac ako 15 rokov pôsobí na Fakulte managementu UK. V rámci svojho profesijného zamerania sa orientuje na prepojenie teórie a praxe v oblasti podnikania, ako aj na oblasť manažérskeho rozhodovania. Sám podniká v oblasti softvérových riešení.

PhDr. Marián Holienka, PhD. – lektor, školiteľ, vysokoškolský pedagóg, ktorý má skúsenosti z oblasti súkromnej sféry ako aj vedecké vzdelanie z oblasti plánovania a stratégie. V rámci svojej kariéry si prešiel súkromnou sférou, v ktorej niekoľko rokov pôsobil ako lektor, školiteľ v oblasti poradenstva ako aj rozvoja podnikateľských zručností.

JUDr. Roman Hojer – odborník na právne činnosti ako aj autorské právo a poradenstvo pre autorov.  Má niekoľkoročnú advokátsku prax v rôznych advokátskych kanceláriách pričom pracoval na rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti je konateľom vo svojej advokátskej kancelárii.

Mgr. Martina Nádaská  – lektorka v oblasti finančnej gramotnosti a soft skills. Odborníčka z oblasti finančného trhu ako aj v oblastiach bankovníctva a poisťovníctva. Má niekoľko ročnú prax s konzultáciami s firmami i fyzickými osobami.

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou pre rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

KEDY

12. – 16.10.2020

14:00 - 18:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trnava

Budova Aquapolis Business Centrum (3. poschodie)

Piešťanská 3

91701 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 11.10.2020 do 23:59 h.

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.skwww.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.