Kurz podnikateľských zručností – Udržateľné podnikanie (Banská Bystrica)

21.september 2020 | 16:00 - 25.september 2020 | 20:00

Rozhodnutie podnikať je silne ovplyvnené presvedčením vo vaše schopnosti. Nadobudnite väčšiu sebadôveru získaním potrebných podnikateľských zručností.  Pripravte sa zodpovedne na svoju podnikateľskú budúcnosť.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

21.9. Biznis zručnosti

 • čo je biznis model Canvas, prečo je dobré ho mať
 • ako vytvoriť Canvas model a jeho využitie v praxi
 • 9 kľúčových súčasti biznis modelu Canvas
 • lean model Canvas pre startupy
 • ukážky Canvas biznis modelov známych značiek

22.9. Marketingové zručnosti

 • prečo byť v biznise autentický
 • budovanie značky / vizuálna identita a komunikačná stratégia
 • prepojenie značky s produktami a službami firmy
 • ako manažovať marketingovú exekutívu 

23.9.  Formy podnikania a daňovo odvodové zručnosti

 • akú formu podnikania si vybrať a prečo
 • aké povinnosti vás čakajú pri zakladaní podnikania
 • vedenie účtovníctva a daňovo-odvodové povinnosti pri začatí podnikania
 • chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť

24.9.   Obchodné zručnosti

 • osobný prístup k zákazníkovi a dôvera v podnikaní
 • využívanie aktívneho počúvania pri obchodnom jednaní
 • 5 krokov k uzatvoreniu predaja
 • metódy a techniky obchodného jednania, zvládanie námietok

25.9.  Komunikačné zručnosti

 • význam a rozsah komunikačnej kompetencie v podnikaní
 • komunikačný model
 • čo nás približuje a čo vzďaľuje
 • tréning komunikácie vo dvojici a v skupine
 • motivácia pre stále zlepšovanie sa

KTO SÚ VAŠI LEKTORI

Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, mentor a konzultant v oblasti online biznisov. Viac ako 14 rokov sa venuje online biznisu s dôrazom na Open Source redakčné systémy, zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO zameraného na online rozvoj malých a stredných podnikov.

Ailina Hanková - daňová a ekonomická poradkyňa, odborníčka v oblasti účtovníctva, od roku 2009 sa

venuje ekonomickému a daňovému poradenstvu pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a

podnikateľov zo segmentu malých a stredných podnikov

Lucia Kazdová –  trénerka, lektorka, školiteľka. Svoje skúsenosti využíva v odhaľovaní potenciálu ľudí. Riadi sa presvedčením, že lídrom sa môže stať každý. V rámci vzdelávacieho programu pre manažérov  odovzdáva iný uhol pohľadu a zároveň inšpiruje. Pracuje interaktívne, hravo, s koučovacím prístupom.

Karol Herian - pôvodne vyštudoval kybernetiku a filozofiu, viac ako 10 rokov pracuje ako lektor a kouč pri rozvoji mäkkých zručností, napomáha rozvoju a rastu tímov a firiem na Slovensku aj v Čechách. Lektorovanie považuje za cestu dobrodružného učenia sa, kde okrem overených metód využíva i veľmi kreatívne spôsoby pre rozvoj ľudí.

 KEDY

21.9. – 25.9.2020

16.00 – 20.00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

(polyfunkčná budova JOPA)

Nám. Ľ. Štúra 31

974 05  Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 18.9.2020 do 13.00 hod.

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

 

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Skupinové modulové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.