Letná škola kreatívcov (Nitra)

17.august 2020 | 16:00 - 21.august 2020 | 21:00

Strávte týždeň s top lektormi a ľuďmi z firiem, ktorí vám odomknú vstupnú bránu do kreatívneho  priemyslu.

ČO SA DOZVIETE

17.8.2020 – Biznis model Canvas a prieskum trhu

 • zhodnotenie nápadu
 • zoznam úloh pred začiatkom realizácie
 • vypracovanie biznis plánu
 • analýza a prieskum trhu
 • test zákazníkov
 • vyhodnotenie (NE/ÍSŤ do nápadu)

18.8.2020 – Test uskutočniteľnosti / Feasibility check

 • dôležitosť analýzy uskutočniteľnosti
 • správna príprava podkladov
 • finančná analýza
 • produktová analýza
 • interpretácia výsledkov
 • príbeh mladého podnikateľa
 • Predstavenie úspešného projektu Za Oblôčkom

19.8.2020 – Cestovanie za zážitkom

 • cestovný ruch a kreatívny priemysel
 • zviditeľnenie svojho podnikania na mape
 • využitie cestovného ruchu ako predajného kanála
 • predstavenie úspešného projektu Za Oblôčkom

20.8.2020 – Pripravte si marketing na mieru

 • ako pripraviť správnu marketingovú stratégiu
 • ako zviditeľniť svoj produkt alebo službu
 • čo je to Cesta zákazníka
 • web, kampane na sociálnych sieťach, e-shop
 • UX (User Experience)
 • predstavenie úspešného projektu Primát

21.8.2020 – Projektová logika

 • plán nákladov
 • východiskový rozvrh
 • analýza ľudských zdrojov
 • optimalizácia pre splnenie zákazníckych potrieb
 • overenie aktuálnosti projektu
 • realizácia a najčastejšie chyby
 • podelenie sa zo skúsenosťami nadobudnutými v projektoch – Marián Tesák

VAŠI LEKTORI

Pavol Duchoň – konzultant v oblasti startupov so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Má bohaté skúsenosti s komplexným poradenstvom pre začínajúce firmy a ich prepojenie na väčšie korporáty.

Zuzana Palenčíková – vedúca katedry a pedagogička cestovného ruchu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa venuje téme Kreatívny cestovný ruch už niekoľko rokov.

Lenka Olejárová – podnikateľka a zakladateľka projektu Za oblôčkom, ktorý sa venuje podpore remesiel na Slovensku prostredníctvom ich prepojenia a tvorbe originálnych darčekových balíčkov.

Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Aktívne sa venuje grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave tlačových a propagačných materiálov.

Michaela Prekopová – spoluzakladateľka projektu „primát, Trenčianskej značky, ktorá zodpovedne produkuje kvalitné bavlnené oblečenie: tričká, mikiny, šaty a iné špeci-veci, alebo upcykluje staré.

Lucia Richterová – skúsený projektový manažér a lektor. Momentálne sa venuje vlastným projektom a externe spolupracuje s firmami zameranými na cezhraničné spolupráce

Marián Tesák – zakladateľ a riaditeľ festivalu FLAAM, ako production / stage manager pracoval na festivaloch ako Pohoda, Sharpe či Bratislava Design Week.

KEDY

17. - 21.8. 2020

16:00 – 21:00 hod

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra,

Soda Business Park,

Novozámocká 67,

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 14.8. 2020 do 12.00 h

Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.