Letná škola – vytvorte biznis plán (Trnava)

21.september 2020 | 09:00 - 25.september 2020 | 14:00

Využite príležitosť a zúčastnite sa na týždňovom kurze, kde môžete rozvíjať svoje podnikateľské nápady. Získať môžete aj nové skúsenosti, zážitky ale taktiež môžete spoznať nových pracovných partnerov.

DOZVIETE SA

Pondelok 21.9.2020 – Podnikateľský model a jeho tvorba

 • oboznámite sa s rôznymi business modelmi
 • prečo je dobré si spracovať a mať svoj business model

Utorok 22.9.2020 – Vybrané témy podnikateľského plánovania

 • plán predaja pre vaše podnikanie
 • pripravte si kvalitný plán rizík
 • analýza trhu a konkurencie

Streda 23.9.2020 – Business model CANVAS

 • oboznámite sa s Business MODEL Canvas
 • prečo ho budete potrebovať a čo musí obsahovať
 • nadizajnujte si váš biznis nápad pomocou BMC

Štvrtok 24.9.2020 – Finančné plánovanie

 • ako sa rôzne finančné rozhodnutia odzrkadlia v podnikateľskom živote (hra)
 • princípy tvorenia finančného plánu

Piatok 25.9.2020 –  Rekapitulácia a bilancia biznis plánov

 • nastavenie vlastnej vízie a stratégie
 • zhodnotene plánovania podnikateľského zámeru

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Miloš Mrva, PhD.  – už viac ako 15 rokov pôsobí na Fakulte managementu UK. V rámci svojho profesijného zamerania sa orientuje na prepojenie teórie a praxe v oblasti podnikania, ako aj na oblasť manažérskeho rozhodovania. Sám podniká v oblasti softvérových riešení.

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. – lektor, školiteľ, vysokoškolský pedagóg, ktorý má skúsenosti z oblasti súkromnej sféry ako aj vedecké vzdelanie z oblasti plánovania a stratégie.

Mgr. Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, ktorý sa už viac ako 10 rokov venuje digitálu so zameraním na biznis plány klientov. Pomáha klientom s ich riešeniami na mieru, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, e-shopmi a propagáciou projektov.

Mgr. Martina Nádaská  – lektorka v oblasti finančnej gramotnosti a soft skills. Odborníčka z oblasti finančného trhu ako aj v oblastiach bankovníctva a poisťovníctva. Má niekoľko ročnú prax s konzultáciami s firmami i fyzickými osobami.

KEDY

21.– 25.9. 2020

9:00 - 14:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Trnava

Budova Aquapolis Business Centrum (3. poschodie)

Piešťanská 3

91701 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 17.9. 2020 do 14:00 h.

 

Letná škola Akceleračného programu sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Letná škola Akceleračného programu, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.skwww.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.