Máte projekt, ktorý by mohol vyhrať Európsku cenu za podporu podnikania?

Hľadáme inšpiratívne projekty, ktoré propagujú podnikanie v celej Európe. Nepremeškajte príležitosť vyhrať! #EEPA2021

Čo je EEPA?

Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je odmeniť výnimočné projekty a iniciatívy,  ktoré podporujú podnikateľské aktivity. Ocenenia majú tiež za cieľ zvýšiť povedomie o podnikaní, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ako to funguje?

Každá krajina vyberie dvoch národných víťazov. Projekt musí spĺňať podmienku 15 mesačného trvania. Prihláste sa aj vy

Termín na podanie prihlášok do súťaže: 2. júla 2021 (piatok) do 14:00.

Všetci národní víťazi sú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien počas Konferencie MSP, ktorú tento rok v novembri usporiada slovinské predsedníctvo Rady EÚ a Európska komisia.

Prihláste sa a môžete získať certifikát, vyhrať niektorú z kategórií, získať veľkú cenu, a tým mediálnu pozornosť. Od roku 2006 sa do súťaže prihlásilo viac ako 4000 európskych projektov.

Viac informácií o aktuálnych kategóriách sa dočítate TU

Najúspešnejšie slovenské projekty

  • Projekt Miesto pre všetkých  podporuje ľudí z marginalizovaných rómskych komunít s mottom: Dať prácu každému bez ohľadu na jeho pôvod, farbu pleti, priezvisko, jeho kultúru a zvyky,

„Naše úsilie a presvedčenie, ktoré je základom nášho podnikania s možnosťou zamestnania pre všetkých, nie je o oceneniach. Ide o vnútorné presvedčenie - že je to tak správne! Špeciálne ocenenie je pre nás zadosťučinením a zároveň ďalšou hnacou silou, aby sme v tom mohli pokračovať!” Ing. Marcela Tokošová, výkonný riaditeľ Kovotvar, v.d. Kúty (#EEPA2020)

  • Projekt Zdravé oči v škôlke preventívne mapuje odchýlky zraku už u najmenších detí. Nález špecialistu môže pomôcť odhaliť pôvodcu choroby a nastaviť vhodnú terapiu.

„Je to pre nás zadosťučinenie, že pomáhať komunite nevidiacich má zmysel. Sme radi, že sa verejnosť dozvie o pridanej hodnote podnikania, akou nepochybne spoločenská zodpovednosť je.“ Jana Gregorovičová, Senior CSR špecialista, Nadácia BILLA s.r.o (#EEPA2019)

  • Projekt Zelený bicykel priniesol do regiónu inovatívny ekologický aspekt, vybudovanie  cyklostojanov a cykloinfaštruktúry v meste Prievidza.

„Účasť v súťaži nám dala veľa. Nové kontakty, networking, zdieľanie skúseností a nápadov s inými účastníkmi. Debatovali sme o aktuálnych výzvach, dostali sme sa bližšie k potenciálnym sponzorom.“ Mirety Dian, CEO a spoluzakladateľ Zelený bicykel (#EEPA2018)

  • Projekt AV Mobilita, chránené dielne, zameraný na pomoc hendikepovaným spoluobčanom, preškolenie vozičkárov na povolanie automechanik bol doteraz najúspešnejší a vyhral svoju kategóriu počas #EEPA2013:

Inšpiratívne projekty a víťazné iniciatívy každoročne prezentuje Európska komisia v online publikácii: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2020-compendium/


Zostaňte informovaní #EEPA2021

STIAHNITE SI FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE

Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto: Oľga Némethová, Slovak Business Agency, TWIN CITY A - Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Tel: + 421 907 857 342, Email: nemethova@sbagency.sk