Mikropôžička mi pomohla nakúpiť zdravotnícke a diagnostické zariadenia

 

Mesačník Podnikanie - október 2013

 

Vlasta Provazníková vlastní neštátne zdravotnícke zariadenie PRO BIOS so štyrmi prevádzkami. Po tom, čo ju postihla veľmi vážna choroba, sa rozhodla zmeniť svoje postavenie a ciele. Probios sa profiloval ako zdravotnícke zariadenie zamerané hlavne na prevenciu chorobnosti.  

S akými najväčšími problémami, prekážkami ste sa stretli v začiatkoch svojho podnikania?
Ako každý začínajúci podnikateľ – financie.

Máte nejakú radu pre začínajúceho podnikateľa?
Človek, ktorý chce podnikať, by nemal „vnímať“ rušivé elementy, počnúc zlou ekonomickou situáciou, ísť si za svojím cieľom, ktorý je jasne zadefinovaný. Nemal by mať na začiatku megalomanské projekty a predstavy. Opatrnosti nikdy nie je dosť. Netreba sa hanbiť priznať, že niečomu nerozumiem, alebo neviem.

Sama som sa smiala, že sa korčuľujem na hrane noža, ale našťastie som to vždy ustála a nepadla som dole. Za všetky skúsenosti, životné skúšky som nesmierne vďačná. Mala som obrovské šťastie, že som natrafila na úžasných ľudí v štátnych správach, v Slovak Business Agency (SBA).

Aký bol predmet Vášho podnikania na začiatkoch a aký je dnes?
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorej sa venujem 18 rokov.

Postupne v priebehu rokov 1996 - 1998 sa zariadenie dobudovalo a z niekoľkých špecializovaných ambulancii vzniklo 18 špecializovaných medicínskych odborov. Podobne ako po personálnej stránke, tak aj po technickej, materiálnej a hlavne prístrojovej sa podarilo vybudovať špičkové ambulantné zdravotnícke zariadenie poliklinického typu.

Pomohla Vám banka s financovaním Vášho podnikateľského zámeru?
Banky určite nie. Môj veľký prínos v podnikaní bolo stretnutie v roku 1995 s vysoko profesionálnym a ľudským prístupom pracovníkov Slovak Business Agency (SBA), kde som čerpala prvý najdôležitejší úver prostredníctvom Slovenskej sporiteľne a neskôr čerpanie mikropôžičiek.

Koľko krát ste mikropôžičku čerpala a čo vám na tomto produkte najviac vyhovovalo?
Mikropôžičku som čerpala celkovo 4krát na nákup zdravotníckych a diagnostických zariadení a rada by som ju čerpala aj v budúcnosti.

Vysoko si cením profesionálny prístup Slovak Business Agency (SBA) pri vybavovaní úveru, rýchlosť, poskytnutie rád a veľmi nízku úrokovú sadzbu. Za veľmi pozitívne považujem poskytovanie mikropôžičiek nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre podnikateľov pri rozbiehaní nových projektov.

http://www.probios.sk/

Podobné články

DISKUSIA