Náklady na automobil a uplatnenie daňových výdavkov

Otázka

Dobrý deň, založil som si voľnú živnosť na autodopravu do 3,5t. Vediem si jednoduché účtovníctvo a knihu jázd, odkladám bločky. Chcel som sa spýtať či mám nárok na náhradu PHM a ako si to môžem uplatniť. Viem že si to môžem dať do nákladov a na konci roka si znížiť daň z prijmov. 

Odpoveď

Dobrý deň, neuvádzate zásadnú vec, ktorá je potrebná pre správne zodpovedanie otázky a síce, či je automobil, ktorý používate na výkon samostatnej zárobkovej činnosti zaradený do obchodného majetku vašej živnosti. Teda či je v technickom preukaze k vozidlu pri majiteľovi uvedené aj IČO, alebo ho používate ako súkromné vozidlo používané na podnikanie, teda v technickom preukaze pri majiteľovi je uvedené rodné číslo. Uvádzame vám náklady, ktoré si môžete uplatniť ako daňové výdavky v obidvoch prípadoch:

Automobil zahrnutý v obchodnom majetku

 • odpisy motorového vozidla (automobil patrí do prvej odpisovej skupiny, t.j. doba odpisovania je 4 roky. Obstarávacia cena automobilu sa tak rozloží do daňových výdavkov rovnomerne po dobu 4 rokov.)
 • daň z motorových vozidiel
 • výdavky na spotrebované pohonné látky (ich nákup je potrebné preukázať dokladom z registračnej pokladne)
 • poistné na havarijné poistenie, resp. povinné zákonné poistenie
 • opravy a údržba automobilu
 • technické zhodnotenie
 • ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovacie poplatky, umytie vozidla, lekárnička a pod.)

Automobil nezahrnutý v obchodnom majetku (súkromný automobil)

 • daň z motorových vozidiel
 • náhrady za spotrebované pohonné látky
 • základná náhrada za každý km jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách (spotreba pohonných látok sa počíta podľa údajov v technickom preukaze vozidla alebo inom relevantnom doklade o spotrebe). Cenu za pohonné hmoty je potrebné preukázať dokladom o nákupe. Paušálna náhrada za každý km je v súčasnosti 0,183 eur/km
 • ďalšie výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovacie poplatky)

POZOR!
Na paušálnu náhradu má podnikateľ nárok iba v prípade, ak používa motorové vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaný ako majiteľ alebo držiteľ. V prípade, že nepoužíva na podnikanie svoje vlastné motorové vozidlo, má nárok na daňové výdavky vo výške spotrebovaných pohonných hmôt a vedľajších výdavkov.

Pokiaľ je motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku podnikateľa, je potrebné o jeho prevádzke viesť evidenciu v podobe knihy jázd. V tejto knihe musia byť zapísané všetky nákupy pohonných hmôt a všetky cesty uskutočnené predmetným motorovým vozidlom. Na konci roku je potrebné prepočítať spotrebované pohonné hmoty, či neprišlo k nadspotrebe. Prepočet sa uskutoční na základe deklarovanej spotreby vozidla, nakúpených pohonných hmôt a najazdených kilometrov. Pokiaľ podnikateľ na konci roku zistí nadspotrebu, je potrebné o túto opraviť daňové výdavky.

Podobné články

DISKUSIA