Nepeňažná výhra a daňové priznanie

Otázka

Som SZČO, platca DPH. V decembri 2012 som vyhral nepeňažnú výhru - auto v hodnote 12 000€, mňa zaujíma či si sumu 12 000€ môžem zaúčtovať ako príjem, nakoľko auto využívam v podnikaní. Nahlásil som ho na daň z motorových vozidiel.

Odpoveď

Samotnú výhru v podobe auta, ktoré pre vás predstavuje nepeňažný príjem, musíte uviesť a priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb ako príjem podľa § 8, odstavec  1, písmeno i) a j).

Tento príjem vám okrem daňového zaťaženia bude vstupovať aj do ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Daňový úrad túto skutočnosť oznámi vašej zdravotnej poisťovni a tá vám urobí predmetné zúčtovanie, ktorého výsledkom bude pravdepodobne nedoplatok z výhry, nakoľko neviem aké máte ďalšie príjmy a hradené poistné.

Pokiaľ chcete automobil zaradiť do obchodného majetku a používať ho na podnikanie, samozrejme tak môžete urobiť. Zaradíte ho v obstarávacej cene, teda v takej aká bola vyčíslená jeho hodnota ako výhry a keďže automobily spadajú do prvej odpisovej skupiny budete hodnotu automobilu premietať do daňových výdavkov v podobe odpisov počas doby 4 rokov. Pri zaradení nebude automobil  predstavovať pre vás znovu príjem, nakoľko ten priznáte v daňovom priznaní, zaradíte ho na základe interného dokladu ako nákup dlhodobého hmotného majetku.

Podobné články

DISKUSIA