Občianske združenie a daňové priznanie

Otázka

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Založili sme Občianske združenie, ktoré zastrešuje Materské centrum zamerané na opatrovanie detí.V Stanovách OZ okrem iného máme zakotvené aj - prijímať, využívať dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, príjmov podielu zaplatenej dane pre splnení cieľov činnosti OZ. Poberáme príspevky za opatrovanie detí od rodičov a chceli by sme vedieť, či musíme podávať daňové priznanie. Registrácia OZ bola v apríli 2013.

Odpoveď

Dobrý deň, vaša povinnosť podať alebo nepodať daňové priznanie závisí od toho do akej kategórie príjmov tieto platby za opatrovanie detí zaradíte. Ak občianske združenie vzniklo za účelom opatrovania detí ako jednej zo svojich hlavných činností a vy takéto príjmy za opatrovanie prijímate, jedná sa o príjmy z vašej hlavnej činnosti, tzv. nezdaňované príjmy a to pre vás znamená, že daňové priznanie podať musíte avšak daň z príjmov z takýchto príjmov platiť nebudete. Pokiaľ tieto príjmy prijímate ako dary, tak dary sú príjmy ktoré nie sú predmetom dane z príjmov a občianske združenie pokiaľ má príjmy iba z darov, 2%, dedičstva, členských príspevkov a úrokov v banke daňové priznanie podať nemusí.
 

Podobné články

  • Vyhláška o pekárskych výrobkoch upravuje podrobnosti o požiadavkách na výrobu, manipuláciu a umiestňovanie pekárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov a cestovín na trh.

  • Nakupujete tovar v zahraničí za účelom predaja na Slovensku. V prípade, že zaplatíte v zahraničí sumu aj s miestnou daňou, ste povinní platiť za daný tovar daň aj na Slovensku? Môžete tento tovar predávať aj keď namiesto faktúry máte iba pokladničný blok? 

  • Je možné hneď po ukončení kurzu MŠ SR požiadať o živnostenský list, alebo musíte odpracovať najskôr 2-3 roky?

DISKUSIA