Odvádzanie dane a zrážková daň pre slobodné povolanie

Otázka

Pekný deň prajem. Chcel by som sa informovať ohľadom možnosti odvádzania dane a odvodov formou zrážkovej dane. Fungujem ako designer so slobodným povolaním. Nedávno som sa dočítal, že ako umelec môže za mňa daň a odvody odvádzať objednávateľ alebo organizácia, s ktorou uzavriem zmluvu o dielo. Môžete mi prosím špecifikovať bližšie, ako by táto forma mohla prebiehať v mojom prípade a ako by som mal postupovať ak by som chcel touto formou odvádzať odvody a dane? A ešte či je prosím táto možnosť odvádzania len pri dlhodobej spolupráci alebo aj pri jednotlivých objednávkach? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,
od 1.1.2013 sa autorom príspevkov do novín, časopisov, rozhlasu a televízie umožňuje rozhodnúť sa na základe písomnej dohody s platiteľom dane (vydavateľom):
- či si autor chce z príspevku nechať podľa § 43 ods. 3 písm. h) zraziť daň po odpočítaní odvodu do literárneho fondu (paušálne výdavky 40 % sa pri tomto zdanení zrážkovou daňou už nebudú môcť uplatniť), pričom bude jeho daňová povinnosť vysporiadaná

alebo

- či mu platiteľ dane (vydavateľ) daň nezrazí a on si príjmy za tieto príspevky zahrnie medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vysporiada ich sám v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia. Pri tomto spôsobe zdanenia si autor môže uplatniť paušálne výdavky 40% (max. 5040 eur ročne) alebo použiť preukázateľné daňové výdavky. Pozor, v takomto prípade bude autor platiť aj sociálne a zdravotné odvody, pretože príjem (resp. základ dane) zdanený podľa § 6 ods. 2 musí zahrnúť do vymeriavacieho základu na odvody.

Autor musí s vydavateľom uzavrieť písomnú dohodu dopredu, t.j. pred vyplatením príjmu a nie až po skončení zdaňovacieho obdobia.
Uvedené sa však týka len tých príspevkov autorov, ktoré sú vyplácané na základe zmluvy o vytvorení diela. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak by bola uzavretá zmluva o vytvorení diela spolu s licenčnou zmluvou, pričom by bola stanovená len jedna suma ako odmena aj za vytvorenie diela aj za následné jeho použitie, t.j. takýto príjem sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona.
Pokiaľ sa príjmy, ktoré dosahujete dajú zaradiť do skupiny príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o dielo alebo zmluvy o dielo s licenčnou zmluvou môžete uzatvoriť písmnú dohodu o zrazení zrážkovej dane z príjmov.