Pilotné projekty na otváranie tém Small Business Act

Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act) predstavuje jednu z kľúčových iniciatív Európskej komisie. Prostredníctvom hlavných princípov sa snaží o zlepšenie stavu podnikateľského prostredia a podmienok, v ktorých firmy u nás pôsobia. Slovak Business Agency implementuje hlavnú zásadu Zákona o MSP - Najprv myslieť v malom - v podobe projektov, ktoré prenášajú tieto princípy do reálneho života na Slovensku. 

________________________________________________________________________________________

Aktuálne prebiehajúce projekty:
  • Biz4Fun

________________________________________________________________________________________

Ukončené projekty

________________________________________________________________________________________

Národné podnikateľské centrum

  • Národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája 2014 realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít firiem.

EU Tourism Mentoring

  • Ambíciou projektu je vytvoriť štandardizovanú metodiku rozvoja mentorov v cestovnom ruchu špecifickú pre každú projektovú krajinu na základe otestovanej metodiky používanej vo Veľkej Británii.

CluStrat

  • Cieľom projektu je zmeniť pohľad na fungovanie klastrov a preniesť najlepšie koncepcie do klastrových politík v strednej Európe.

EkoProfit

  • Projektová iniciatíva medzi mestami Viedeň - Bratislava na pomoc MSP zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať prevádzkové náklady.

Innofun

  • Projekt na vytvorenie digitálneho nástroja, ktorý urýchli transfer inovácií na trh. 

TwinEntrepreneurs

  • Projekt podporujúci start-upy z Viedne a Bratislavy.

Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín

  • Projekt podporujúci podnikanie príslušníkov tretích krajín.

Guardian Angels for Female Entrepreneurs

  • Projekt podporujúci začínajúce podnikateľky na Slovensku.

Manažérsky tréningový program (MTP)

  • Projekt hosťovania uzbeckých manažérov na Slovensku.

 

Archív realizovaných projektov

 

13 článkov