Platba DPH v Rakúsku

Otázka

Sme firma pracujúca v Rakúsku, ktorá je platcom DPH. Ako nám majú naši rakúski obchodní partneri zasielať peniaze s DPH.? Ďakujem


Odpoveď

Dobrý deň,

ak ste platiteľmi DPH zaregistrovanými v mieste sídla tzn. v SR a odberateľ je zdaniteľná osoba zaregistrovaná na DPH vo svojej krajine v rámci EÚ, teda Rakúsku, riadite sa podľa § 15 zákona o dani z pridanej hodnoty. Tento paragraf hovorí o tom, že „Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania. A ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň“, to v praxi znamená, že rakúskemu odberateľovi fakturujete služby bez DPH a on urobí samozdanenie vo svojej krajine. Pokiaľ mu však dodávate služby podľa § 16, miestom dodania služby je miesto, kde sa služby vykonávajú. Ak by sa služby podľa § 16 uskutočňovali v Rakúsku fakturujete bez DPH, ak by sa uskutočňovali v SR, fakturujete so slovenskou sadzbou DPH.
 

 

DISKUSIA