Podnikám

Aktuality

 • GREEN

  Európske krajiny prehodnocujú svoje uhlíkové a materiálové stopy s prísľubmi ich znižovania prostredníctvom zavádzania udržateľnejších praktík, princípov cirkulárnej ekonomiky, spolupráce a šírenia „zelenej“ iniciatívy na rôznych úrovniach.

 • SPOJENÝ TRÉNING UNIVERZÍT A MSP PRE KVALITNEJŠIE PODNIKANIE

  Podľa správy Komisie EÚ „Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v EÚ“ z roku 2018, obmedzená spolupráca medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania (HEIs – Higher Education Institutions) a podnikmi významne znižuje relevantnosť študijných programov či uplatnenie sa absolventov na trhu práce a schopnosť univerzít vykonávať účinný výskum.

 • Výsledky výzvy Získajte vstupenky na podujatia v EÚ – Bratislavský kraj

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala formou per rollam k 12.5.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa medzinárodných odborných podujatí.

 • Výsledky výzvy Vzdelávacie kurzy v júni 2022 - BA kraj

  V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 12.5.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zúčastniť sa domácich a zahraničných kurzov alebo tréningov.

 • VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VSTUPENKY NA PODUJATIA V EÚ

  V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.