Podnikanie, ktoré vonia bylinkami (Banská Bystrica)

29.september 2020 | 16:30 - 19:30

Spríjemnite si jesenný podvečer na inšpiratívnom stretnutí prevoňanom bylinkami a zdravým životným štýlom. Na našom networkingu o podnikaní s prírodnou kozmetikou nájdite motiváciu a získajte nové kontakty pre váš budúci biznis.

ČO SA DOZVIETE

  • praktické rady a skúsenosti podnikateľov
  • pokazíš, nezarobíš? - akým chybám predchádzať
  • aké sú vhodné formy marketingu
  • neformálne stretnutie s možnosťou získať nové kontakty
  • čaká na vás „ochutnávka“ bylinkovej produkcie našich hostí

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Zuzana Žubor Kágerová -  viac ako 20 rokov pracuje v oblasti potravinárstva na pozíciách Country manager a obchodný riaditeľ. Špecializuje sa na produktový marketing a obchod v segmente potravín.

HOSŤAMI SÚ

Peter Virostko - spoluzakladateľ rodinnej firmy Modrá púpava, ktorá sa už siedmi rok špecializuje na výrobu poctivej prírodnej kozmetiky. V súlade s filozofiou Slow Beauty - krásy, čo sa neponáhľa - rešpektujú pri komponovaní produktov prírodu, zdravie a prirodzenosť.

Anna Banholzer – myšlienka založenia levanduľovej farmy ju priviedla späť na Slovensko. Farma bola založená na permakultúrnych princípoch s cieľom vypestovať levanduľu vo vysokej kvalite, vyrábať levanduľový olej, pestovať sadenice a liečivé byliny, všetko v ručnom spracovaní.

Zuzana Garguláková – zakladateľka firmy Staré remeslá, s.r.o, ktorej činnosť orientuje na zdravie a výrobu prírodných produktov. Vyvinula 17 nových bylinných produktov na vnútorné aj vonkajšie použitie.

KEDY

29.9.2020

16:30 – 19:30

KDE

Národné podnikateľské centrum

(budova JOPA)

Nám. Ľ. Štúra 31

974 05  Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

REGISTRUJTE SA

Ukončenie registrácie: 28.9.2020, do 13.00 hod.


Networking (podpora sieťovania), ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

  • Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
  • Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.