Podnikateľka Slovenska

Cieľom projektu Podnikateľka Slovenska, ktorý založila Slovak Business Agency (SBA) v roku 1999 je oceniť ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v podnikaní a dokážu sa presadiť na trhu.

Súčasne sa zameriava na spropagovanie najúspešnejších žien, ktoré dokázali zladiť rodinné a pracovné povinnosti. Publicitou týchto podnikateliek sa snaží motivovať ostatné ženy, aby začali podnikať, a aby sa nebáli rozvíjať svoje podnikateľské aktivity.

Je určená nielen pre začínajúce podnikateľky ale aj tie, ktorých spoločnosti sú pevne etablované na trhu. Základným kritériom súťaže je, aby podnikateľka vlastnila minimálne 50 % spoločnosti.

Kategórie

Vynikajúca podnikateľka
Podniká min. 3 roky, je obchodnou spoločnosťou alebo živnostníčkou, zamestnáva 3 a viac zamestnancov.

Začínajúca podnikateľka
Podniká od 1 – 3 rokov, je obchodnou spoločnosťou alebo živnostníčkou.

Úspešná živnostníčka
Podniká min 3 roky, je samozamestnávateľkou, príp. živnostníčkou, ktorá zamestnáva max. 2 zamestnancov.

Hodnotiace kritéria

  • úspešnosť firmy z hľadiska hospodárskych výsledkov
  • jasná predstava o ďalšej činnosti
  • prínos firmy v regióne
  • netradičná realizácia činnosti
  • zosúladenie rodinného a pracovného života
  • zaistený odbyt tovarov a služieb
  • kvalita a odbornosť
  • úroveň pred a popredajného servisu
  • sociálny program pre zamestnancov

Stránka Úspech pristane každej na facebooku.

Viac informácií a predošlé ročníky nájdete na www.podnikatelkaslovenska.sk

Články

Poznáme najlepšiu Podnikateľku Slovenska 2015 

Podnikateľka Slovenska 2014 rozsvecuje miesta, kde bežné osvetlenie končí

Podnikateľka Slovenska 2013 lieči ochorenia štítnej žľazy

Podnikateľka Slovenska 2012 vlastní pekáreň