Podujatie zamerané na obnoviteľné zdroje energie EIF 2020 DIGITAL ENERGY CONGRESS & EXPO

Pozývame Vás na virtuálne networkingové podujatie siete Enterprise Europe Network EIF 2020 DIGITAL ENERGY CONGRESS & EXPO, ktoré sa bude konať 4.-6.11.2020. Podujatie poskytuje jedinečnú príležitosť pre všetkých účastníkov na celom svete vytvárať nové príležitosti prostredníctvom obchodných a technologických partnerstiev, spoločných výskumných projektov, investícií a pod. prostredníctvom vopred naplánovaných B2B stretnutí. 20-minútové stretnutia sú naplánované podľa dostupnosti, záujmov a cieľov každého účastníka.

Sektorové zameranie:

  • Obnoviteľná energia
  • Energetická účinnosť
  • Digitálne technológie pre integráciu
  • Optimalizácia energetických systémov
  • Alternatívna energia
  • Úspora energie a šetrenie
  • Uhlie, ropa a plyn
  • Elektrické vozidlá
  • Výroba energie, prenos a premena
  • Jadrová energia

Webová stránka podujatia: https://www.maabir.co/

Termín registrácie: 03.11.2020

Registrácia zahraničných účastníkov je bezplatná.

Viac informácií: Slovak Business Agency, Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk, +421 907 857 342