Porovnávače cien

12.október 2021 | 09:00 - 13.október 2021 | 13:15

Cenové porovnávače sa tešia veľkému rozmachu, aj začínajúcim a malým e-shopom vytvárajú okamžitú konkurenciu pre  firmy s rovnakým tovarom. Viete, ako s nimi pracovať tak, aby vám prinášali viac návštevníkov a zvyšovali zisk? Získajte prehľad o slovenských a českých porovnávačoch a využite ich funkcionalitu pri úspešnom predaji cez e-shop.

ZAREGISTRUJTE SA TU:

https://bit.ly/Porovnávače_cien_12-13_10_2021

So skúseným lektorom si ukážete, ako s cenovými porovnávačmi aktívne pracovať, aby ste si zvýšili svoje šance na predaj.

Podmienkou účasti je mať vlastný e-shop.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako pracovať s inzerciou – Heureka, NajNákup, Pricemania
 • o porovnávačoch tovaru vs. SEO
 • o práci s recenziami na porovnávačoch
 • o aplikáciách určených na správu dát pre porovnávače
 • o audite XML
 • o častých technických chybách e-shopov
 • o fungovaní inzercie v porovnávačoch po technickej stránke
 • príklady nastavovania kampaní a konkrétne odporúčania do praxe

 
KTO VÁS BUDE ŠKOLIŤ?

Mgr. Libor Toporcer je odborníkom na poskytovanie komplexného mentoringu v oblasti online marketingu a spolupracuje so strednými a veľkými e-shopmi nie len zo Slovenska, ale aj so zahraničnými e-shopmi.  Je expertom na tému cenových porovnávačov na európskom trhu. Aktuálne je teamleadrom pre online marketingové oddelenie v agentúre Invelity a jeho doménou sú témy ako PPC, SEO, sociálne siete. Okrem toho, že pravidelne vystupuje na odborných konferenciách, organizuje aj vzdelávacie kurzy pre študentov vysokých škôl a verejnosť a prednáša na vysokoškolských cvičeniach a prednáškach na Fakulte Managementu Univerzity Komenského.

KEDY?

Dvojdňový seminár: 12.10. – 13.10.2021

9:00 – 13:15 hod

Podmienkou je účasť počas oboch dní

KDE?
Online

Žiadosť o účasť na workshope: https://bit.ly/Porovnávače_cien_12-13_10_2021

Ukončenie registrácie:  7.10.2021

Workshop, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP. Kód projektu ITMS 2014+ 313031H810

PODMIENKY: 
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

 

Ponuky a Výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk.

Účasť je bezplatná.

Kontakt: npint_bb@npc.sk