Povzbudenie a inšpirácia nielen existujúcich, ale aj potenciálnych podnikateľov

Aj tento rok bude Európa oceňovať projekty zamerané na podporu podnikania. Táto súťaž, ktorá má pritiahnuť a predstaviť najlepšie zásady, myšlienky, postupy, či iniciatívy  sa volá Európska cena za podporu podnikania. Na Slovensku súťaž koordinuje Slovak Business Agency.

Vyhľadávanie a oceňovanie úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe je cieľom súťaže, ktorá nesie názov Európska cena za podporu podnikania (z anglického názvu European Enteprise Promotion Award). Jej cieľom je predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Súťaž má dve kolá – národné a medzinárodné. Víťazi národného budú tento rok reprezentovať Slovensko a pocestujú na medzinárodné kolo do Luxemburgu, kde bude slávnostné vyhlásenie celoeurópskych víťazov.

Môžem sa zapojiť aj ja?
Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Úspech slovenských projektov
V roku 2013 Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Projekt je o chránenej dielni špecializujúcej sa na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí života. Ako pilotná organizácia sa zamerala na opravy automobilov a teraz koordinuje ďalšie chránené dielne, ktoré sú súčasťou projektu pre osoby so zdravotným postihnutím.

Oceňované kategórie
Na Slovensku súťaž koordinuje Slovak Business Agency, ktorá záujemcom pomôže pri vypracovaní projektu a zaradení do konkrétnej kategórie. Oceňované kategórie v rámci súťaže sú šesť a sú rozdelené nasledovne:

  • Podpora podnikateľského ducha
  • Investovanie do podnikateľských zručností
  • Podpora podnikateľského prostredia
  • Podpora internacionalizácie podnikania
  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Dôležité dátumy
Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 29. máj 2015. Národná porota vyberie 2 projekty do európskeho kola. Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 26. jún 2015. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 19. novembra 2015 v Luxemburgu.

Vypočujte si rozhovor v RTVS, kde hovoríme o súťaži EEPA.

Prečítajte brožúrku, ktorá mapuje minulý ročník súťaže EEPA.

Podobné články