Predaj služby a tovarov ZŤP predajcom

Otázka

Dobrý deň, môj syn je ZŤP/S je nepočujúci, nerozpráva, chodil do osobitnej školy. Naučili sme ho pliesť košíky a vybavili mu živnosť. Pod mojím dohľadom vie upliesť pekné veci. Sprevádzam ho po jarmokoch, kde svoje výrobky ponúka na predaj. Pracovný asistent mu bol zamietnutý. Keďže je zo zákona oslobodený od používania registračnej pokladnice, zaujímalo by ma, či musíme vypisovať paragon každému zákazníkovi, alebo len na požiadanie. Mohli by ste, prosím, upresniť, aký druh paragonu používať, lebo ich je viac. Ďakujem pekne.

Odpoveď

Občania so ZŤP sú od používania elektronickej registračnej pokladnice pri predaji tovaru a služieb mimoriadnej prevádzky oslobodení, čo však neznamená, že sú oslobodení aj od vystavovania dokladov pri predaji. Používanie elektronickej registračnej pokladnice nahradíte vystavovaním príjmového pokladničného dokladu alebo paragonu. Zákon presne neurčuje, ktorý typ tlačiva paragonu je nutné využívať. Podstatné je, aby na ňom boli uvedené identifikačné údaje vášho syna, tovar a cena za zakúpený tovar. Takto vystavené doklady budú podkladom pre určenie výšky zdaniteľných príjmov. A keďže ste podľa zákona nielen kvôli výške príjmov, ale aj kvôli zákonu o ochrane spotrebiteľa a neskoršej prípadnej reklamácii, povinní vystaviť každému zákazníkovi doklad o nákupe, nie je možné vystavovať doklad iba na požiadanie zákazníka.
 

DISKUSIA