Projekt DigiFed dáva možnosť získať granty do výšky 50-tisíc € pre vývoj inteligentných aplikácií

Ste spoločnosť, ktorá chce digitalizovať svoje produkty a vytvárať riešenia pripravené na trhy v celej Európe? DigiFed ponúka granty do výšky 30-50 000 EUR pre vývoj inteligentných aplikácií.

Projekt DigiFed, financovaný EÚ z programu H2020, chce pomôcť európskym stredným a veľkým spoločnostiam digitálne transformovať ich prevádzky, produkty a ponuky služieb spoluprácou s new age startupmi a malými a strednými podnikmi na prototypovaní potenciálneho riešenia. DigiFed sa snaží identifikovať skutočné potreby trhu a urýchliť vývoj a prijatie pokrokových digitálnych technológií na riešenie priemyselných výziev. Je navrhnutý tak, aby poháňal inovácie v európskom priemysle prostredníctvom rozsiahleho zavádzania systémov Cyber Physical Systems (CPS) a vstavaných systémov (Embedded Systems).

Kto je vlastníkom digitálnej výzvy?

Majiteľ digitálnej výzvy je stredná až veľká európska spoločnosť, ktorá identifikovala konkrétnu obchodnú potrebu, pre ktorú v súčasnosti na trhu nie je k dispozícii žiadne digitálne riešenie. Táto spoločnosť je otvorená spolupráci so startupmi a malými a strednými podnikmi na prototype potenciálneho riešenia v oblasti kybernetických fyzických systémov (CPS) a vstavaných systémov a môže potrebovať túto technológiu na rýchly prístup k novým kompetenciám a zdrojom, ktoré interne nemá.

Majiteľ digitálnej výzvy chápe výhody účasti na svižnej otvorenej inovačnej aktivite a bude spolufinancovať experiment 30 000 až 50 000 EUR po dobu 9 - 12 mesiacov. DigiFed dofinancuje rovnakú sumu, ako prispel vlastník digitálnej výzvy.

Aké sú výhody digitálnej výzvy?

Získanie prístupu k technologickým inovátorom, odborníkom a vyvíjanie na mieru šitých riešení od startupov alebo malých a stredných podnikov, ktoré sa zameriavajú na vaše obchodné výzvy,  prístup a rozvíjanie nových partnerstiev s poprednými centrami digitálnych inovácií v celej Európe. Minimalizácia času a rizík získaním alternatívneho spôsobu obstarávania nových dodávateľov. Využite výhod riskantnej, nákladovo efektívnej a rýchlej digitálnej transformácie vašich prevádzok, produktov a služieb.

Záujemci sa môžu prihlásiť na nasledovné webináre:

Webinar for Small Medium Enterprises (SMEs) II

April 15 @ 4:00 pm

Webinar for Small Medium Enterprises (SMEs) I

March 31 @ 4:00 pm

Výzva  je otvorená: 22. februára - 31. marca 2021

Začiatok vývoja digitálnej výzvy: október - november 2021

Viac info na: https://digifed.org/open-calls/digital-challenges/digital-challenge-owners-open-call/

Kontakt: Oľga Némethová, SBA, tel. 0907 857 342, E-mail: nemethova@sbagency.sk