Prvé stretnutie členov Pracovnej skupiny

Prvé stretnutie členov Pracovnej skupiny pre problematiku Small Business Act a prizvaných expertov pod názvom “Uplatňovanie odporúčaní Zákona o malých a stredných podnikoch v podmienkach SR“ sa uskutočnilo 11.10.2013 v Bratislave pod spoločnou záštitou ministra hospodárstva a slovenského Vyslanca pre MSP.

Program konferencie nájdete tu

Prezentácie z konferencie:

Zámery Ministerstva hospodárstva SR pri podpore rozvoja inovácií v MSP

Stratégie rozvoja MSP s dôrazom na zvýšenie regionálnej zamestnanosti

Uplatňovanie odporúčaní Zákona o malých podnikoch v podmienkach SR

The European Small Business Act, Focus on Implementation